NHG Forum

Interview met

Gepubliceerd
10 september 2001

Samenvatting

Per 1 september is Theo Voorn het hoofd van de nieuwe NHG-afdeling ‘Advisering en Scholing’. Tevens wordt hij redactievoorzitter van het nieuwe deel ‘Kwaliteitsbeleid in de praktijk’ in H&W dat per 1 januari 2002 van start gaat. Voorn was tot voor kort adviseur voor het kwaliteitsbeleid van de LHV en is voor een klein deel van zijn werkweek nog hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Voor het NHG is hij een ‘oude bekende’: van 1989 tot en met 1993 was hij lid van het Dagelijks Bestuur en hij nam deel aan tal van commissies en activiteiten van het NHG.

Wat heeft je tot deze overstap bewogen?

‘Ik kreeg de gelegenheid nog een keertje te kunnen kiezen en dat is een luxe op mijn leeftijd. Op de universiteit had ik net het opstellen van het curriculum voor de basisarts afgesloten. Deze vacature kwam dus op het goede moment en hield een begeerde combinatie van activiteiten in: werken aan kwaliteitsbeleid, contact met de werkvloer, bemoeienis met de kaderopleidingen, loopbaanplanning en onderwijsprogramma's, en de implementatie van NHG-producten. Al met al een leuke nieuwe uitdaging, en ze hebben me nog aangenomen ook!’

Zie jij iets in de combinatie ‘Advisering en Scholing’?

‘Advisering aan de districten en het opleiden van huisartsenkader hebben beide met kwaliteitsbevordering te maken. Scholing in het kader van het kwaliteitsbeleid in de districten en van individuele loopbaanplanning wordt de komende jaren een belangrijk onderwerp. Huisartsen die al een tijdje werken, willen naast hun praktijk wel eens iets anders en oriënteren zich op mogelijkheden hoe zij de rest van hun arbeidzaam leven invulling kunnen geven. Bovendien zal in de toekomst veel aandacht worden besteed aan differentiatie en ook dat moet nog gestalte krijgen.’

Hoe zou je de sectie Advisering en Ondersteuning willen vorm geven?

‘De drie medewerkers van deze sectie werken nu bijna een jaar in de nieuwe setting en hebben dus voor zichzelf al een beeld gevormd hoe ze willen werken: direct op nieuwe ontwikkelingen inspelen en snel antwoorden op vragen geven. Dat is voor het NHG nieuw, want vraaggestuurd werken zijn “ze” bij het NHG nog niet gewend. Hier denkt men heel lang na om dan met voortreffelijke evidence-based producten te komen. Maar bij de sectie A&O zal het evidence-beest af en toe aan de ketting worden gelegd en moet er snel, maar wel goed worden gereageerd op de behoeften van nu.’

En de sectie Scholing en Training?

‘Tja, dat is natuurlijk een stokpaardje van me. Scholing heeft mijn hart en daar ben ik bijna mijn hele beroepsleven mee bezig geweest. Maar ik vind wel dat we moeten ophouden met alleen maar cursussen te organiseren en ons meer op kwaliteitsprojecten in de praktijk van alledag moeten concentreren. Dat moet ook tot uitdrukking komen in de accreditering: doe je mee aan een kwaliteitsproject, dan krijg je op z'n minst dubbele punten!’

Wat zijn je ideeën voor het nieuwe deel ‘Kwaliteitsbeleid in de praktijk’ van H&W?

‘Dat deel, gericht op het uitvoeren van alle mooie dingen die het NHG heeft gemaakt, zal voor sommigen ook wel even wennen zijn. Het moet een brug vormen tussen wat onderzoekers hebben uitgezocht en de praktische uitvoering daarvan. H&W houdt dus een strikt wetenschappelijk deel, maar verder bladerend – en lezend – kun je ook vinden hoe dat allemaal moet worden uitgevoerd. Het nieuwe gedeelte is dus eigenlijk een gevolg van het huidige denken binnen de beroepsgroep.’ (AS)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen