Nieuws

Jonge Britse huisarts voelt zich onvoldoende voorbereid op de praktijk

Gepubliceerd
8 november 2019
Britse huisartsen hebben na het voltooien van hun opleiding vertrouwen in hun medisch handelen, maar hebben onvoldoende kennis over de praktijkorganisatie en ontwikkelingen in de zorg. Hierdoor kiezen de meeste jonge huisartsen voor een baan in loondienst bij praktijken van de National Health Service. Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek met 78 deelnemers.
0 reacties

In het Verenigd Koninkrijk wordt het aantrekken van huisartsen steeds moeilijker. Door de hoge werkdruk en lage waardering vindt menig huisarts het werk niet meer aantrekkelijk en stoppen zittende huisartsen vervroegd. De houdbaarheid van het huidige model voor huisartsen staat daardoor onder druk. In dit kwalitatieve onderzoek gingen de auteurs na hoe inzichten van de jonge huisartsen kunnen helpen de overstap van opleiding naar praktijk te verbeteren. De huisartsopleiding is qua duur en programma redelijk vergelijkbaar met Nederland.

Er werden 15 individuele interviews gehouden en tien focusgroepen georganiseerd onder 56 derdejaars huisartsen-in-opleiding en 22 pas afgestudeerde huisartsen. De deelnemers gaven aan dat ze vertrouwen hadden in hun medisch handelen, maar onvoldoende kennis hadden over de zakelijke kant van een eigen praktijk, de organisatie van zorg en politieke ontwikkelingen in de zorg. Ook de onzekerheid of traditionele praktijken in de toekomst nog kunnen blijven bestaan speelde mee in de keuze voor een werkplek. De deelnemers gaven als verbeterpunten aan dat ze hierover meer onderwijs wilden krijgen en op de werkplek graag betrokken wilden worden bij zakelijke overleggen. Recent zijn initiatieven gestart met mentorbegeleiding, een buddy-systeem en fellowship programma’s.

Hoewel de situatie in het Verenigd Koninkrijk anders is dan in Nederland kunnen we uit dit onderzoek leren dat het belangrijk is dat de inhoud van de opleiding goed aansluit bij de huidige praktijk. Opleiders zouden de derdejaars aios bijvoorbeeld wat vaker bij (praktijk)organisatorische, zakelijke en strategische (HAGRO-) overleggen kunnen betrekken en meer inzicht kunnen geven in het (financiële) management.

Literatuur

  • Spooner S, et al. The influence of training experiences on career intentions of the future GP workforce: a qualitative study of new GPs in England. Br J GP 2019;69(685):e578-e585.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen