Nieuws

Jongeren met migraine zijn vaker angstig en somber

Door
Gepubliceerd
19 januari 2023
Kinderen en adolescenten met migraine hebben meer last van angst- en somberheidsklachten dan leeftijdsgenoten zonder migraine. Bovendien hebben zij bijna 2 keer zo vaak een comorbide depressie of angststoornis. Dat zijn de conclusies van een recent systematisch literatuuronderzoek. Overweeg daarom angst- en somberheidsklachten uit te vragen bij kinderen met migraine.
0 reacties

Ongeveer 1 op de 10 kinderen en adolescenten heeft wel eens last van migraine. Ook internaliserende problemen (angst- en somberheidsklachten) komen geregeld voor op deze leeftijd. Uit eerdere onderzoeken rees het vermoeden dat beide aandoeningen vaak samengaan bij jongeren. De Canadese onderzoekers deden daarom een systematisch literatuuronderzoek naar het vermoede verband tussen migraine en internaliserende klachten bij kinderen en adolescenten. Zij includeerden 80 onderzoeken (case-control-, cross-sectionele en cohortonderzoeken). Hiervan konden 51 onderzoeken worden opgenomen in de meta-analyses.

Resultaten 

Angstklachten kwamen beduidend vaker voor bij kinderen en adolescenten met migraine dan bij leeftijdsgenoten zonder migraine (gestandaardiseerd gemiddeld verschil (SMD) 1,13; 95%-BI 0,64 tot 1,63). De kans op een angststoornis was ook hoger (OR 1,93; 95%-BI 1,49 tot 2,50). Een vergelijkbaar patroon was te zien bij somberheidsklachten (SMD 0,67; 95%-BI 0,46 tot 0,87) en depressieve stoornissen (OR 2,01; 95%-BI 1,46 tot 2,78). Een dosis-effectrelatie tussen de ernst van migraine en internaliserende problemen kon niet worden aangetoond.

Conclusies 

De auteurs concluderen dat er een positief verband is tussen migraine en internaliserende problemen. Zij konden echter geen causaal verband vaststellen. Ze vermoeden dat het effect beide kanten op werkt: migraine zou tot meer internaliserende problemen leiden, en internaliserende problemen zouden op hun beurt migraine veroorzaken.

Tot slot 

Het huidige onderzoek kan van belang zijn voor de dagelijks praktijk. Jongeren met internaliserende problemen blijven namelijk vaak onder de radar. Zo toonde een Nederlands onderzoek eerder aan dat huisartsen angst bij jongeren relatief vaak over het hoofd zien. Het lijkt dus verstandig bij jongeren met migraine niet alleen lichamelijke symptomen maar ook angst- en somberheidsklachten uit te vragen.

Literatuur

  • Falla K, et al. Anxiety and depressive symptoms and disorders in children and adolescents with migraine A systematic review and meta-analysis. JAMA Pediatr 2022;176:1176-87.
  • Aydin S, et al. Angststoornissen bij jongeren herkennen. Huisarts Wet 2021;64:24-7.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen