Nieuws

Katheterisatie na hartstilstand, geen acute spoed

Gepubliceerd
16 mei 2019
Bij een acute hartstilstand zonder aanwijzingen voor een STEMI (infarct van het myocard met ST-Elevatie) hoeft een hartkatheterisatie niet direct te worden uitgevoerd. Dat concluderen onderzoekers van het Amsterdam UMC in het toonaangevende New England Journal of Medicine. Na 90 dagen bleken patiënten die met spoed werden gekatheteriseerd niet beter af dan patiënten bij wie enkele dagen werd gewacht.
0 reacties

De onderzoekers selecteeerden in 19 ziekenhuizen 552 patiënten die een hartstilstand buiten het ziekenhuis hadden doorgemaakt en geen STEMI hadden op het ECG. Zij verdeelden de patiënten over twee groepen: spoedhartkatheterisatie binnen twee uur of uitgestelde hartkatheterisatie. Na 90 dagen keken zij of er verschillen waren in mortaliteit, neurologische uitkomsten en hartfunctie.

De mediane tijd tot katheterisatie na randomisatie was 0,8 uur in de spoedhartkatheterisatiegroep en 119,9 uur in de groep met uitgestelde katheterisatie. Na 90 dagen waren 176 van de 273 spoedkatheterisatiepatiënten nog in leven, en 178 van de 265 patiënten die een uitgestelde katheterisatie kregen (oddsratio 0,89; 95%-BI 0,62 tot 1,27). Ook wat betreft neurologische uitkomsten en hartfunctie waren er geen significante of klinisch relevante verschillen tussen de behandelgroepen.

Een belangrijke kanttekening is wel dat bij minder dan 40% van de patiënten een indicatie was om coronaire interventies uit te voeren op basis van de bevindingen van de katherisatie, zoals dotteren of een bypassoperatie. Het is te verwachten dat het tijdstip van de katheterisatie minder belangrijk is bij deze 60% waar coronarialijden waarschijnlijk niet ten grondslag lag aan de hartstilstand. Mogelijk zijn er dus subgroepen waarbij spoedhartkatheterisatie wel meerwaarde heeft. Voor de huisarts heeft dit onderzoek geen directe invloed op het handelen bij een hartstilstand, maar deze kennis is wel nuttig bij vragen van naasten over het beleid.

Literatuur

  • Lemkes JS, et al. Coronary angiography after cardiac arrest without ST-Segment Elevation. N Engl J Med 2019;380:1397-1407.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen