Praktijk

Kennistoets: antwoorden

Gepubliceerd
4 juni 2014
1. Juist / 2. Juist / 3. Onjuist
Indien bij de natte vorm van maculadegeneratie de neovascularisatie zich onder de fovea bevindt, zijn de behandelmogelijkheden bij leeftijdsgebonden maculadegeneratie beperkt tot thermische laser fotocoagulatie, fotodynamische behandeling met verteporfine en de intravitreale toediening van angiogeneseremmers, die specifiek op VEGF (vasculaire endotheliale groeifactor) inwerken. Voor de droge vorm van maculadegeneratie bestaat geen behandeling. Het nut van het gebruik van voedingssupplementen en antioxidanten ter voorkoming van de maculadegeneratie is niet bewezen.
Stilma JS, Voorn ThB, redactie. Oogheelkunde. Praktische huisarts-geneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2008.
Farmacotherapuetisch Kompas. www.fk.cvz.
4. Onjuist / 5. Onjuist
Een inbewaringstelling (IBS) is een spoedprocedure om iemand, tegen diens wil, in een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg (ggz-instelling) op te nemen. Een patiënt kan alleen onvrijwillig worden opgenomen met een IBS als aan de volgende voorwaarden is voldaan: de patiënt veroorzaakt een gevaar voor zichzelf of voor anderen; er bestaat een ernstig vermoeden dat het gevaar door een psychiatrische aandoening wordt veroorzaakt; de dreiging van gevaar is zo dringend dat een uitspraak van de rechter niet kan worden afgewacht; opname in een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg is de enige manier om het gevaar af te wenden; er bestaat geen bereidheid tot opname. Gevaar voor agressie van anderen valt onder de gevaarscriteria voor aanvraag van een IBS. Om een IBS uit te schrijven is een recente schriftelijke verklaring nodig, bij voorkeur door een niet bij de behandeling betrokken psychiater of arts. De IBS wordt daarna door de burgemeester getekend.
Neomagnus GJH, Kalkman-Bogerd LE. Huisarts en recht, Practicum huisartsgeneeskunde. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2008.
Hermans HEGM, Buijsen MAJM, redactie. Recht en gezondheidszorg. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2006.
http://www.igz.nl/351441/Gevaar-in_de_wet_bopz_110902.pdf.
6. Onjuist / 7. Onjuist / 8. Juist
Thromboflebitis kenmerkt zich door een acuut ontstane rode, gezwollen, (druk)pijnlijke, verharde streng in het verloop van een oppervlakkige vene, meestal een variceuze vene. De beenomtrek is niet toegenomen en er is geen sprake van koorts. De huisarts stelt de diagnose op het klinisch beeld. Een tromboflebitis geneest binnen enkele weken spontaan. Van geen enkele behandeling is aangetoond dat ze het spontane herstel bespoedigt of het ontstaan van diepe veneuze complicaties voorkomt. Het doel van een eventuele behandeling is het verminderen van de klachten en het verminderen van de kans op lokale uitbreiding of op een recidief. Overweeg bij alle patiënten compressiebehandeling met een therapeutische elastische kous of een windsel. De patiënt mag gewoon lopen, rust is niet nodig. Schrijf als pijnstilling en om uitbreiding van de flebitis in te perken een NSAID in een standaarddosering voor.
Walma EP, Eekhof JAH, Nikkels J, Buis P, Jans PGW, Slok-Raymakers EAM, et al. NHG-Standaard Varices. www.nhg.org.
9. Juist / 10. Onjuist
Isotretinoïne is een synthetisch stereo-isomeer van tretinoïne (vitamine-A-zuur) en is zeer effectief tegen acne. Het dient gereserveerd te worden voor ernstige en/of behandelresistente vormen. De toepassing van isotretinoïne wordt beperkt door de teratogeniteit en de kans op ernstige bijwerkingen. Combineren met lokale behandeling is niet nodig. Indien de huisarts geen ervaring heeft in de behandeling met isotretinoïne en/of niet volgens de voorwaarden van voorschrijven wil werken, dient hij de patiënt te verwijzen naar een dermatoloog.
Smeets JGE, Grooten SJJ, Bruinsma M, Jaspar AHJ, Kertzman MGM. NHG-Standaard Acne. www.nhg.org.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen