Praktijk

Kennistoets: Antwoorden

Gepubliceerd
3 december 2014
1. Juist / 2. Juist
Verwijs met spoed bij alarmsymptomen (uitputting, cyanose, bewustzijnsdaling, zuurstofsaturatie &lt 92%). Bel een ambulance met U1-indicatie en vernevel, indien beschikbaar, zuurstof (10 l/min) met salbutamol (
Bindels PJE, Van de Griendt EJ, Grol MH, Van Hensbergen W, Steenkamer TA, Uijen JHJM, et al. NHG-Standaard Astma bij kinderen (derde herziening). www.nhg.org.
3. Juist / 4. Onjuist
Bij jichtartritis zijn NSAID’s en orale corticosteroïden gelijkwaardige eerstekeus pijnbestrijders. Kies voor corticosteroïden als NSAID’s op voorhand ongewenst zijn vanwege hun bijwerkingen. Stap over op colchicine als na drie tot vijf dagen geen verbetering optreedt. Corticosteroïden alléén geven geen verhoogde kans op peptische aandoeningen. Ze kunnen wel een bestaand ulcus pepticum verergeren of de genezing ervan vertragen.
Janssens HJEM, Lagro HAHM, Van Peet PG, Gorter KJ, Van der Pas P, Van der Paardt M, et al. NHG-Standaard Artritis (eerste versie). www.nhg.org.
5. Onjuist / 6. Juist
Doel van een cohortonderzoek is om het beloop van een fenomeen over langere tijd te bestuderen. Alle personen die daarvoor in aanmerking komen, worden gedurende een bepaalde tijd gevolgd en er vindt een systematische observatie plaats van gebeurtenissen waarin de onderzoeker is geïnteresseerd. Een cohortonderzoek wordt gebruikt in diagnostisch onderzoek en is ook geschikt om een causaal verband aan te tonen, vooral omdat de tijdsvolgorde tussen twee gebeurtenissen duidelijk is. Doel van een patiëntcontroleonderzoek is na te gaan of een bepaalde gebeurtenis zich vaker voordoet bij patiënten dan bij ‘controlepersonen’. Een patiëntcontroleonderzoek wordt vaak gebruikt om causale verbanden te onderzoeken omdat een randomised controlled clinical trial (RCT) meestal op praktische en ethische bezwaren stuit.
Schellevis F, Van der Horst H. Hoe zoekt en beoordeelt u medische literatuur? Aflevering 1: Bewijskracht van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Huisarts Wet 2006;49:498-500.
Offringa M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM, redactie. Inleiding in evidence-based medicine. 3e herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2008.
7. Juist / 8. Juist
Bij fluctuatie zijn incisie en drainage van het abces geïndiceerd. Adviseer de patiënt de wond dagelijks te (laten) spoelen met water uit kraan of douchekop zodat wondvocht en pus zich niet ophopen. Controleer de wond na een dag. Bij geen verbetering gaat het mogelijk om een uitgebreid of dieper gelegen abces en is verwijzing naar de chirurg aangewezen. Alleen bij patiënten met een verhoogd risico op endocarditis of een verhoogd risico op infectie van een kunstgewricht bestaat een indicatie voor preventieve behandeling met antibiotica. Patiënten met een verhoogd risico op infectie van een kunstgewricht zijn patiënten met diabetes mellitus of reumatoïde artritis. Geef volwassenen 30 tot 60 minuten voor de ingreep 2 g flucloxacilline per os.
Wielink G, Koning S, Oosterhout RM, Wetzels R, Nijman FC, Draijer LW. NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties (eerste herziening). www.nhg.org.
9. Onjuist / 10. Onjuist
Breedspectrumpenicillines, met name amoxicilline en ampicilline, geven bijna altijd toxicodermie of rash bij patiënten met mononucleosis infectiosa. Bij smalspectrumpenicillines zoals fenoxymethylpenicilline zijn tot op heden in de literatuur geen gevallen van rash beschreven, bij azitromycine zelden. Patiënten met een ernstige keelontsteking en vermoeden van mononucleosis infectiosa kan men zonder gevaar voor het optreden van rash direct smalspectrumpenicilline of azitromycine geven als het klinisch beeld hiertoe aanleiding geeft, en de uitslag van de EBV-serologie afwachten.
Zwart S, Dagnelie CF, Van Staaij BK, Balder FA, Boukes FS, Starreveld JS. NHG-Standaard Acute keelpijn (tweede herziening). www.nhg.org.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen