Praktijk

Kennistoets: vragen

Gepubliceerd
30 april 2014
Op de huisartsenpost ziet de huisarts Ruben, anderhalf jaar. Ruben heeft sinds drie dagen koorts en oorpijn. Hij is zieker aan het worden en huilt veel. Bij onderzoek vindt de huisarts symptomen van een dubbelzijdige otitis media acuta, hij wil een antibioticakuur voorschrijven. Omdat eerder gebleken is dat Ruben overgevoelig is voor amoxicilline, schrijft de huisarts cotrimoxazol voor in een correcte dosering. De huisarts instrueert de ouders contact op te nemen als de klachten binnen 24 uur na het starten van het middel niet zijn verminderd.
1.Het gekozen antibioticum is in dit geval correct.
2. De termijn van 24 uur is correct.
De heer Jaspers, 81 jaar, bezoekt het spreekuur. Hij heeft een gezwollen scrotum. Hij heeft geen pijn en is niet ziek. De huisarts onderzoekt de heer Jaspers. Bij palpatie voelt (1) de huisarts links geen duidelijke grens tussen testikel en zwelling, en (2) bevindt de zwelling zich proximaal van de epididymis.(3) Doorlichting van het scrotum is diafaan. De huisarts overweegt de diagnoses varicokèle en hydrokèle. Voor een varicokèle pleit/pleiten:
3.- de bevinding na (1);
4.- de locatie van de zwelling na (2);
5.- de bevinding na (3).
Tijdens een nachtdienst gaat de huisarts op spoedvisite bij Coen, 17 jaar. Coen is onwel geworden op een eindexamenfeest. Hij vertoonde trekkingen en is nu verminderd aanspreekbaar. De huisarts treft een zwetende jongeman aan in stabiele zijligging. Op de vloer ligt braaksel. Zijn Glasgow Coma Score is verlaagd. Hij heeft koorts (40,8°C), de bloeddruk is 180/110 mm Hg en de pols 110 slagen/min. Zijn pupilreacties zijn normaal, maar zijn pupillen zijn opvallend wijd. De huisarts vermoedt intoxicatie met een geestverruimend middel. Tot de mogelijke oorzaak/oorzaken hiervan behoort/behoren in dit geval:
6.- cocaïne;
7.- ingestie van cannabis (‘spacecake’);
8.- amfetamine.
De huisarts heeft mevrouw Wiegers, 35 jaar, gedurende vier weken behandeld met ferrofumaraat vanwege ijzergebreksanemie. De anemie is het gevolg van overmatig vloeien tijdens de menstruaties. De uitgangswaarde was 6,0 mmol/l. Inmiddels gebruikt zij orale anticonceptiva en is het maandelijks bloedverlies minimaal geworden. Het Hb is inmiddels 7,8 mmol/l. De huisarts adviseert mevrouw nog (1) vier weken door te gaan met dezelfde ferrofumaraatdosering. Zij legt uit dat dit nodig is om de ijzervoorraad weer op peil te brengen.
9.De correcte dosering ferrofumaraat bedraagt 3 maal daags 200 mg.
10.De genoemde termijn bij (1) is correct.
De antwoorden staan elders in dit nummer.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen