Nieuws

Klagen over de redactie?

Gepubliceerd
10 februari 2005

Ook redacties van tijdschriften kunnen zich misdragen: bijvoorbeeld als ze niet netjes omgaan met auteurs, niets doen met verdenkingen van wetenschappelijke fraude, of zakelijke belangen laten prevaleren. Het Committee on Publication Ethics (COPE) heeft een gedragscode voor (hoofd)redacteuren opgesteld. Zo horen redacties niet alleen hun mogelijke belangenverstrengeling te melden, maar ze moeten ook beroepsprocedures hebben om problemen op te lossen. Als partijen er niet uitkomen kan een probleem aan COPE worden voorgelegd. COPE is in 1997 door een aantal grote Europese tijdschriften opgericht om redacties te helpen bij problemen rond wetenschappelijke fraude en ethische vragen rond publicatie van wetenschappelijke informatie. H&W houdt zich al aan deze gedragscode. Onze belangenverstrengeling staat op www.henw.org en onze nieuwe Raad van Advies kan bemiddelen bij conflicten met auteurs. (JZ)

Literatuur

  • 1.http://www.publicationethics.org.uk/guidelines

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen