Nieuws

Klimaatverandering vraagt om actie vanuit de gezondheidszorg

Date
7 september 2021
Volgens het recent verschenen klimaatrapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties IPCC, is het code rood voor het klimaat. Er is sprake van een ongeëvenaarde klimaatverandering die leidt tot fors meer weersextremen. The Lancet en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO betitelden klimaatverandering eerder al als de grootste bedreiging voor de menselijke gezondheid in de 21e eeuw. Enkele Nederlandse collega-artsen brengen deze maand in een overzichtsartikel in het NTvG in kaart welke directe gezondheidseffecten we in de Nederlandse context van klimaatverandering kunnen verwachten.