Nieuws

Kwaliteit van leven na behandeling van maagkanker

Gepubliceerd
10 mei 2003

Degenen die na de diagnose maagkanker nog langere tijd in leven blijven, mogen van geluk spreken want die ziekte heeft een ongunstige prognose. Wat kan een patiënt nog, wat zijn zijn klachten en hoe beleeft hij zijn eigen gezondheidstoestand? Van 157 patiënten met maagkanker waren er op de einddatum – na een gemiddelde vervolgonderzoeksperiode van 49 (spreiding 15-111) maanden – nog 68 in leven. De 54 deelnemers lieten zich interviewen door één en dezelfde chirurg met behulp van een vragenlijst, ontworpen door de European Organization for Research and Treatment of Cancer. De antwoorden van de patiënten werden gerelateerd aan leeftijd, geslacht en de (diverse varianten van de) chirurgische behandeling, zoals aard (totaal of subtotaal) van de resectie, of lymfklierverwijdering had plaatsgevonden en zo ja, hoe uitgebreid dan wel en of er postoperatieve verwikkelingen waren geweest. Patiënten ouder dan 70 jaar hadden meer gezondheidsklachten dan jongeren; dat gold ook voor vrouwen, maar toch waren de verschillen met mannen niet significant. De verschillen tussen de totale en de subtotale resectie waren klein, hoewel bleek dat 95% van de patiënten na een subtotale resectie hun dagelijkse activiteiten had hervat tegen 79% van de patiënten met een totale resectie. De kwaliteit van leven hield geen verband met een eventuele lymfadenectomie en/of doorgemaakte complicaties. De kwaliteit van leven bij patiënten die hun maagkanker gedurende een wat langere tijd hebben overleefd, is dus niet afhankelijk van de toegepaste chirurgische techniek. (HB)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen