Nieuws

Kwaliteitsindicatoren zorgen niet voor lagere sterfte

Gepubliceerd
7 oktober 2016
Door huisartsenzorg van hoge kwaliteit te bieden hopen we ziekten vroeg op te sporen en snel te behandelen. Maar of de invoer van kwaliteitsindicatoren ook daadwerkelijk de sterfte beïnvloedt, was nog onduidelijk. Nieuw onderzoek laat zien dat de koppeling van vergoedingen aan kwaliteits­indicatoren niet heeft gezorgd voor een daling van de sterfte.
Onderzoekers wilden weten of de invoer van het Quality of Outcomes Framework (QOF) in Engeland gezorgd heeft voor een daling van de sterfte. Het QOF werd in 2004 in Engelse huisartsenpraktijken ingevoerd en koppelt maximaal 25% van het inkomen van de huisarts aan kwaliteitsindicatoren op het gebied van chronische zorg, organisatie en patiënttevredenheid. De onderzoekers maakten gebruik van data van de WHO tussen 1994 en 2010 over doodsoorzaken in Engeland en 27 andere Westerse landen, waaronder Nederland. Bij de analyse corrigeerden ze voor leeftijd, geslacht en sterftetrend voorafgaand aan de invoering van het QOF. Na de introductie van het QOF daalde de totale sterfte in Engeland niet meer dan in andere landen (–3,68 per 100.000 (95%–BI –8,16 tot 0,80)). Ook voor ischemische hartziekten en kanker was er geen extra daling in sterfte meetbaar na invoering van het QOF.
Dit onderzoek suggereert dat de invoering van een systeem van kwaliteitsindicatoren gekoppeld aan vergoedingen voor zorgverleners niet resulteert in een daling van de sterfte. Eerdere onderzoeken lieten wel een verbetering zien voor andere uitkomsten, zoals ziekenhuisopnames voor hartziekten. Als mogelijke verklaring voor deze negatieve bevinding opperen de onderzoekers dat andere factoren (onder andere sociaal-economische status) een grotere invloed heeft op de sterfte. Gezien de gelijkenis met het Nederlandse huisartsensysteem valt er ook in Nederland geen effect van kwaliteitsindicatoren op sterfte te verwachten.
Tobias Bonten

Literatuur

  • 1.Ryan AM, et al. Long-term evidence for the effect of pay-for-performance in primary care on mortality in the UK: a population study. Lancet 2016;388:268-74.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen