NHG forum

Levenslang leren [Column]

Date
29 oktober 2020
Als medisch professional ben ik intrinsiek gemotiveerd om de best mogelijke zorg voor mijn patiënten te leveren. Ik denk dat dit voor alle huisartsen geldt. Dat betekent ook levenslang leren. Leren kan op vele manieren en is niet gebonden aan vaste scholingsmomenten. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik iets leer. Het vindt plaats terwijl ik iets opzoek voor een patiënt, meedenk met casuïstiek via Siilo, voor een ingreepje nog even de NHG-Instructiefilm bekijk, als mijn collega me helpt met een ‘spotdiagnose’ en terwijl ik dit tijdschrift lees.