Nieuws

Meer eiwit eten, langer leven

Gepubliceerd
9 september 2020
Meer (plantaardig) eiwit eten hangt samen met een significant lager risico op overlijden. Dat blijkt uit een meta-analyse van 31 prospectieve cohortonderzoeken, hoofdzakelijk uitgevoerd in westerse en Aziatische landen.
0 reacties

De auteurs van deze goed opgezette meta-analyse – waarvan 15 cohortonderzoeken met een lage kans op bias – includeerden 715.128 personen en follow-upperiodes die varieerden van 3,5 tot 32 jaar. In deze groep overleden in totaal 113.039 mensen (16.429 door cardiovasculaire ziekten en 22.303 door kanker).

De onderzoekers zagen een direct verband tussen meer eiwit in het dieet en een licht verlaagd overlijdensrisico (RR 0,94; 95%-BI 0,89 tot 0,99). Er was ook een verband tussen meer inname van plantaardig eiwit en een lager risico op overlijden (RR 0,92; 95%-BI 0,87 tot 0,97) en op overlijden door een cardiovasculaire oorzaak (RR 0,88; 95%-BI 0,80 tot 0,96), maar niet op overlijden door kanker. Meer inname van alle eiwitten of van uitsluitend dierlijk eiwit (zonder onderscheid tussen vlees of vis) verhoogde het overlijdensrisico door kanker of een cardiovasculaire oorzaak niet significant. 

De gevonden significante dosis-responsrelatie tussen overleven en de hoeveelheid genuttigd plantaardig eiwit maakt een oorzakelijk verband aannemelijker (3% energie van plantaardig eiwit per dag verlaagde het risico op overlijden met 5%). Cohortonderzoeken tonen echter geen oorzakelijk verband aan. De effecten van niet gemeten factoren, zoals een gezonde leefstijl, kunnen de uitkomst ook beïnvloeden. 

De onderzoekers concluderen dat het goed is vooral meer (plantaardig) eiwit te consumeren. Er is dus niks mis met het advies om minder vlees en meer plantaardig eiwit te eten, conform het voedingsadvies van de Schijf van Vijf

Literatuur

  • Naghshi S, et al. Dietary intake of total, animal, and plant proteins and risk of all cause, cardiovascular, and cancer mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. BMJ 2020;370:m2412.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen