NHG richtlijn

Meer aandacht voor (differentiaal)diagnose en behandeling in herziene NHG-Behandelrichtlijn Essentiële tremor

Date
16 november 2021
De NHG-Behandelrichtlijn Essentiële tremor is herzien. In deze herziening is er meer aandacht voor de (differentiaal-)diagnose. Ook bevat de richtlijn praktische adviezen voor het opstarten en opbouwen van een behandeling met een bètablokker.