Nieuws

Naar een inclusieve huisartsopleiding

Gepubliceerd
6 juli 2021
Diversiteit in de Nederlandse zorg en ook bij medische vervolgopleidingen – inclusief de huisartsopleiding – neemt toe. Het opleiden van jonge artsen met een migratieachtergrond brengt nieuwe en uiteenlopende invalshoeken met zich mee. Deze kunnen de zorg persoonsgerichter maken, en daarmee de kwaliteit verbeteren.
0 reacties

Met het oog op de kwaliteit van zorg en ook vanuit sociale rechtvaardigheid is het essentieel dat aiossen uit etnische minderheidsgroepen gelijke kansen krijgen om hun opleiding succesvol af te ronden.13 De beoordelingen van deze artsen vallen echter vaak lager uit dan die van hun collega’s uit de dominante etnische groep.4, 5 In dit promotieonderzoek bij de huisartsopleiding van Amsterdam UMC onderzoeken wij in hoeverre dit ook het geval is binnen de 8 Nederlandse huisartsenopleidingen. Een verkennend vooronderzoek van de Landelijke Projectgroep Etnocentrisme in de Huisartsopleiding vond aanwijzingen dat het risico op een gecompliceerde voortgang van de opleiding voor aiossen uit etnische minderheidsgroepen mogelijk groter is.6 Ons kwantitatieve deelonderzoek bevestigde dit en liet zien dat aiossen uit etnische minderheidsgroepen significant vaker onvoldoende beoordeeld worden, met voortgangsproblemen tot gevolg. In vervolgonderzoeken kijken we welke opleidingsgebonden factoren een rol spelen, of interventies mogelijk zijn en hoe deze op maat gemaakt kunnen worden voor een optimaal effect in de huisartsopleiding.

Uiteindelijk hopen we dat dit onderzoek leidt tot een huisartsopleiding met een identity confirming-leerklimaat (een leerklimaat met ruimte voor diverse identiteiten), waar aiossen en opleiders van elkaar en met elkaar kunnen leren om zorg te verlenen aan een diverse populatie.

Van Moppes NM. Naar een inclusieve huisartsopleiding. Huisarts Wet 2021;64:DOI:10.1007/s12445-021-1186-z.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, geschreven door een promovendus.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen