Nieuws

Minder antibiotica door meer te praten?

Gepubliceerd
1 juni 2017
Nederlandse huisartsen zijn terughoudend in het voorschrijven van antibiotica vergeleken met hun Europese collega’s. Toch schrijven ook Nederlandse huisartsen regelmatig antibiotica voor als NHG-Standaarden deze niet aanbevelen. De ruimte voor verstandiger voorschrijven lijkt vooral te zitten in het gesprek tussen patiënt en huisarts.
In twee recente onderzoeken analyseerden de onderzoekers gegevens uit NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Deze database bevat gegevens die worden verzameld bij ruim 500 huisartsenpraktijken met 1,7 miljoen ingeschreven patiënten. Met data uit 2014 is bepaald hoe vaak huisartsen antibiotica voorschrijven voor patiënten met luchtweginfecties of blaasontsteking. Per patiënt en episode is bepaald of er volgens de NHG-Standaard wel, geen of een onzekere indicatie voor antibiotica was. Daarnaast namen de onderzoekers een vragenlijst af onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg en interviewden zij patiënten en huisartsen.

Literatuur

  • 1.Van Esch TEM, et al. Antibioticagebruik bij luchtweginfecties in de eerste lijn. Utrecht: NIVEL/IVM, 2016. www.nivel.nl.
  • 2.Van Esch, TEM, et al. De rol van patiënten bij het afwijken van richtlijnen door huisartsen: een onderzoek naar het voorschrijven van antibiotica. Utrecht: NIVEL/Zorginstituut Nederland, 2017. www.nivel.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen