Nieuws

Minder prednison bij exacerbatie COPD?

Gepubliceerd
4 december 2013
Prednison is een krachtig medicijn bij het bestrijden van exacerbaties van COPD, maar het heeft veel bijwerkingen. Kunnen patiënten met een exacerbatie even goed behandeld worden met een kortere prednisonkuur?
Deze vraag onderzochten Leuppi et al. in de zorgvuldig opgezette dubbelblinde REDUCE-trial. Bij patiënten die zich met een exacerbatie van COPD op de spoedeisende hulp presenteerden werd een vijfdaagse behandeling met 40 mg prednison per dag vergeleken met de in Zwitserland conventionele behandeling van 14 dagen 40 mg prednison per dag. Om de invloed van ander medicatiegebruik op de uitkomsten te beperken, kregen alle patiënten daarnaast een week lang breedspectrumantibiotica, tweemaal daags een combinatie van inhalatiecorticosteroïden plus luchtwegverwijders en eenmaal daags tiotropium 18 microg.
De onderzochte groepen hadden vergelijkbare kenmerken. Primaire uitkomstmaat was de duur tot de volgende exacerbatie bij een follow-upduur van 180 dagen. Verder werd er onder andere gekeken naar mortaliteit, opnameduur en later prednisongebruik. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de beide groepen. De auteurs concluderen dat patiënten die zich met een exacerbatie op de spoedeisende hulp melden met een 5-daags schema prednison niet slechter af zijn dan met een 14-daagse behandeling. Tevens leidt dit tot een lagere systemische blootstelling aan steroïden.
De NHG-Standaard COPD adviseert een behandelduur van 7 tot 14 dagen, met een dosering van 30 mg prednisolon per dag. De cumulatieve dosis bij een behandelduur van 7 dagen (210 mg) komt overeen met die van de onderzochte 5-daagse behandeling (200 mg). Toch is er mogelijk ruimte voor beperking van de in de standaard geadviseerde behandelduur of -dosis. In het onderzoek had meer dan 70% van de patiënten een Gold-classificatie 3 of 4. Hiermee heeft de onderzochte populatie waarschijnlijk een ernstiger mate van COPD dan de gemiddelde COPD-patiënt die Nederlandse huisartsen behandelen. Het is dus voorstelbaar dat patiënten die met een exacerbatie onder eerstelijns behandeling blijven met een nóg lagere dosis (5 dagen 30 mg?) kunnen uitkomen. Een goed antwoord op die vraag verdient echter een nieuw eerstelijns onderzoek.
Tim Linssen

Literatuur

  • 1.Leuppi JD, et al. Short-term vs conventional glucocorticoid therapy in acute exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: The REDUCE randomized clinical trial. JAMA 2013;309:2223-31.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen