Nieuws

Naar een beter voorschrijfbeleid van ICS bij astma en COPD

Gepubliceerd
28 november 2018
In de Nederlandse huisartsenpraktijk krijgt één op de tien patiënten met astma inhalatiecorticosteroïden (ICS) voorgeschreven voordat de diagnose is gesteld. Voor COPD is dat één op de vijf patiënten. Verder bestaat de helft van de eerste ICS-voorschriften uit een combinatiepreparaat met een langwerkende luchtwegverwijder in plaats van ICS-monotherapie zoals de NHG-Standaarden adviseren. Dat blijkt uit een retrospectief cohortonderzoek.
0 reacties

Het onderzoek werd uitgevoerd in 178 Nederlandse huisartsenpraktijken met gegevens uit 2012 en 2013. Van de 8507 astmapatiënten startte 11,5% met ICS voordat de diagnose bekend was en 6% kreeg direct een combinatiepreparaat (ICS/LABA). Bij COPD (n = 4024) startte 20,8% met ICS voor de diagnose bekend was en kreeg 14,9% direct een combinatie-inhaler. Bij patiënten met het astma-COPD-overlapsyndroom (ACOS) (n = 800) was dit 10% en 6% van hen gebruikte ook een combinatie. Bij 53,4% van de totale patiëntengroep die voor de eerste keer ICS kreeg voorgeschreven, was dit in de vorm van een combinatiepreparaat.

Dit onderzoek bevestigt dat huisartsen niet altijd handelen volgens de NHG-Standaard Astma bij volwassenen of de NHG-Standaard COPD. Bij astma en gebruik van ICS kan de uitslag van spirometrie fout-negatief zijn. Bovendien is een combinatiepreparaat met ICS/LABA bij astma pas de derde medicamenteuze stap. Voor COPD wordt ICS alleen geadviseerd als de patiënt meer dan twee exacerbaties per jaar heeft, naar schatting is dat bij minder dan 20% het geval. Gezien deze beperkte indicatie voor ICS bij COPD wordt een combinatiepreparaat met ICS ontraden.

De beperkingen van het onderzoek zijn dat het alleen is gebaseerd op ICPC-codes, en die zijn niet altijd correct ingevoerd, en dat andere relevante gegevens zoals spirometrie of roken niet zijn meegenomen.

De boodschap van het artikel is niettemin duidelijk. De huisarts schrijft bij astma en COPD soms te snel ICS voor en de patiënt start te vaak met een combinatie-inhaler (ICS/LABA). Hier is ruimte voor verbetering.

Literatuur

  • Geraets I, et al. Primary care cohort study in the sequence of diagnosing chronic respiratory diseases and prescribing inhaled corticosteroids. NPJ Prim Care Respir Med 2018;28:37.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen