Nieuws

Te veel diagnostiek naar lymeziekte

Datum
10 juli 2018
Dossier
Huisartsen verrichten te vaak diagnostiek naar lymeziekte. Dat doen zij bij klachten als algehele malaise met een lage voorafkans op lymeziekte en bij erythema migrans waarbij behandeling, ongeacht de testuitslag, altijd geïndiceerd is. Bij eenderde van alle lymeconsulten volgt diagnostiek, terwijl in totaal slechts 5,9% van de stedelijke patiëntenpopulatie een positieve uitslag heeft. Dat blijkt uit een observationeel onderzoek.