Richtlijn

Naschrift NHG-Standaard Pelvic Inflammatory Disease

Gepubliceerd
4 december 2013
Naar aanleiding van de herziening van de NHG-Standaard Het soa-consult is ook de medicamenteuze behandeling van Pelvic Inflammatory Disease (PID) aangepast. Reden is de toenemende resistentie van N. gonorrhoeae.
Bij vermoeden van PID bestaat de medicamenteuze behandeling uit ofloxacine 2 dd 400 mg én metronidazol 2 dd 500 mg gedurende veertien dagen. Een uitzondering is de situatie waarin zeer waarschijnlijk sprake is van een infectie met gonnorroe. Dit is het geval als een partner purulent écoulement heeft of bewezen gonorroe. De behandeling bestaat in dat geval uit: ceftriaxon 500 mg i.m. éénmalig én ofloxacine 2 dd 400 mg én metronidazol 2 dd 500 mg gedurende veertien dagen. De behandeling wordt eventueel aangepast als de testen kweekresultaten bekend zijn. Bij een bewezen chlamydia-infectie of gonorroe moeten ook de partners behandeld worden.
In beide gevallen wordt bij overgevoeligheid voor ofloxacine doxycycline 2 dd 100 mg gedurende 14 dagen voorgeschreven en bij overgevoeligheid voor metronidazol clindamycine 3 dd 600 mg gedurende 14 dagen.
Er verschijnt geen nieuw gedrukt samenvattingskaartje. De tekst van de standaard en het samenvattingskaartje op de NHG-website zijn aangepast. Zie voor de meest recente versie de website: https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/pelvic-inflammatorydisease.

Literatuur

  • 2.Dekker JH, Veehof LJG, Hinloopen RJ, Van Kessel T, Boukes FS. NHG-Standaard Pelvic Inflammatory Disease (eerste herziening). www.nhg.org.
  • 2.Van Bergen JEAM, Dekker JH, Boeke AJP, Kronenberg EHA, Van der Spruit R, Burgers JS, Verlee E. NHG-Standaard Het soa-consult (eerste herziening). www.nhg.org.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen