Nieuws

Niet-aangeboren hersenletsel

Gepubliceerd
10 januari 2002

Dit boek verscheen ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het Landelijk coördinatiepunt Niet-aangeboren Hersenletsel. Vanuit verschillende invalshoeken wordt de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel besproken. In Nederland gaat het hierbij om een groep van circa een half miljoen patiënten. Oorzaken van het letsel zijn: ongevallen (schedeltrauma), infecties en ontstekingen ((meningo)-encephalitiden), CVA's, tumoren (primaire en metastasen), metabole stoornissen en vergiftigingen (zuurstoftekort, oplosmiddelen, alcohol), degeneratieve ziektebeelden, (dementie, Parkinson) en een restgroep (epilepsie, MS, gevolgen van coma). De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel zijn stoornissen, beperkingen en handicaps op neurologisch, cognitief en psychiatrisch gebied. In het boek komen ook de minder zichtbare, maar veel voorkomende gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel uitgebreid aan bod. Het boek heeft vijf delen. In het eerste deel Uit ervaring worden de persoonlijke ervaringen van een patiënt en een zus van een patiënt beschreven. Het tweede deel Uit de wetenschap gaat over hersenletsel en neurologie, hersenonderzoek en farmacologie en over de toekomst van het onderzoek naar hersenletsel en herstel. In Kijk op zorg doen hulpverleners/auteurs verslag van hun ervaringen met de zorg voor de patiënt en de naasten. Zorgbeleid beschrijft de rollen van de politiek, het Landelijk coördinatiepunt Niet-aangeboren Hersenletsel en de zorgverzekeraar. Ook worden voorstellen gedaan om de zorg te verbeteren. Deel 5 ( Toekomst) beschrijft de ontwikkeling van het Landelijk coördinatiepunt Niet-aangeboren Hersenletsel tot Nederlands Centrum Hersenletsel, een landelijk centrum met activiteiten op de gebieden van advies, scholing, onderzoek en informatie. De opstellen in het boek zijn zeer leesbaar en informatief en bevatten veel voorbeelden uit de praktijk. Het boek is een mooie samenvatting van de ontwikkelingen in kennis en kunde van niet-aangeboren hersenletsel en in de zorg voor de patiënten met dit letsel. Het is tevens een belangrijke bron voor instanties en organisaties om naar te verwijzen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen