Nieuws

Niet onderkend hartfalen heeft slechte prognose

Gepubliceerd
22 februari 2017

Schattingen van de prognose van hartfalen zijn meestal gebaseerd op bekend hartfalen. Hartfalen dat niet bekend is in de eerste lijn en aan het licht komt door een ziekenhuisopname, heeft de slechtste prognose.

Hartfalen heeft een slechte prognose. Deze informatie is echter vooral gebaseerd op trials waarbij alleen patiënten worden gevolgd die in het ziekenhuis worden behandeld. De internationale Caliber studiegroep evalueerde in hoeverre de prognose hartfalen is gerelateerd aan de behandelsetting. Zij gebruikten hiervoor databases met gegevens uit de eerste lijn, ziekenhuisopnames en overlijdensregistraties van 2,1 miljoen inwoners van Engeland. Zij bekeken de data van alle mensen die tussen 1997 en 2010 een diagnose hartfalen hadden. 

Van de 89.554 patiënten met hartfalen was 26% bekend met hartfalen in de eerste lijn, maar nooit opgenomen. Vierendertig procent was bekend met hartfalen als reden voor een ziekenhuisopname, maar niet als dusdanig bekend in de eerste lijn. Zevenentwintig procent was in de zorgdatabase met gegevens uit de eerste lijn en de ziekenhuisopnames bekend en 13% was alleen geregistreerd met hartfalen in de overlijdensregistratie.

De patiënten die in de eerste en tweede lijn bekend waren met hartfalen gebruikten het vaakst voor hartfalen geïndiceerde medicatie. De vijfjaarsoverleving was in de eerste drie groepen 43,9%, 21,7% en 39,8%, terwijl dit in de voor leeftijd en geslacht vergelijkbare groep 88,1% was. De significant slechte prognose van hartfalen die in de eerste lijn niet bekend was en aan het licht kwam door een exacerbatie met ziekenhuisopname, motiveert om het identificeren en behandelen van hartfalen in de eerste lijn te verbeteren. 

Koudstaal S, et al. Prognostic burden of heart failure recorded in primary care, acute hospital admissions, or both: a population-based linked electronic health record cohort study in 2.1 million people. Eur J Heart Fail 2016 Dec 23. Doi:10.1002/ejhf.709.

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen