Nieuws

Nieuw onderzoek naar de langetermijneffecten van borstkankerbehandeling op het hart

Gepubliceerd
27 januari 2023
De behandeling van borstkanker bestaat vaak uit chirurgie, gecombineerd met chemo- en/of radiotherapie. Deze behandelingen worden in verband gebracht met cardiale disfunctie op de lange termijn. Waar moeten huisartsen rekening mee houden? Zijn extra controle en follow-up nodig? Nieuw onderzoek moet deze vragen beantwoorden.
0 reacties
langetermijneffecten van borstkankerbehandeling
Vrouwen die gemiddeld 10 jaar geleden behandeld zijn voor borstkanker hebben een verhoogd risico op een milde verminderde hartfunctie.
© Shutterstock

Een gemiddelde huisartsenpraktijk in Nederland heeft zo’n 25 vrouwen met borstkanker in de voorgeschiedenis, bij wie de overlevingskansen nog steeds verbeteren. 1 - 3 Daarom worden de langetermijneffecten van de behandeling steeds belangrijker. Uit onderzoek is gebleken dat de behandeling van borstkanker kan leiden tot een verminderde hartfunctie en cardiovasculaire ziekten. 4 - 7 Er is sprake van een verminderde hartfunctie bij een linkerventrikelejectiefractie < 54%. Patiënten met een verminderde hartfunctie hebben dikwijls vage klachten zoals vermoeidheid en kortademigheid, waardoor de diagnose laat gesteld wordt. Tijdig starten met de behandeling kan progressie van klachten voorkomen. 8 , 9 De onderzoeken die hiernaar zijn gedaan, zijn vaak niet uitgevoerd in een eerstelijnspopulatie of bevatten geen langetermijnresultaten.

Daarom onderzochten we van 2013–2016 de langetermijneffecten van de behandeling van borstkanker in een eerstelijnspopulatie. In dit onderzoek vergeleken we 350 vrouwen die ten minste 5 jaar daarvoor behandeld waren met chemo- en/of radiotherapie voor borstkanker stadium I-III met 350 vrouwen van dezelfde leeftijd en huisartsenpraktijk die geen borstkanker hadden. Alle deelnemers kregen een echo van het hart en bloedonderzoek, en vulden een opgestuurde vragenlijst in. Vrouwen die gemiddeld 10 jaar geleden waren behandeld voor borstkanker bleken een verhoogd risico te hebben op een milde verminderde hartfunctie. 10

Omdat dit onderzoek een eenmalige meting betrof, konden we niet vaststellen of de hartfunctie in de loop van de tijd achteruitgaat. Daarom volgt nu een vervolgonderzoek, waarbij we bij dezelfde vrouwen een tweede echo van het hart maken. Daarnaast nemen we opnieuw vragenlijsten af over leefstijl, somatische en psychosociale klachten, en doen we dossieronderzoek. Daarbij kijken we naar cardiovasculaire diagnoses en medicatiegebruik op basis van ICPC- en ATC-codes. Zo willen we inzicht krijgen in het beloop van de langetermijn­gevolgen. De eerste resultaten verwachten we in 2024.

Van der Wal LT, Accord-Maass SWMC, Brandenbarg D. Nieuw onderzoek naar de langetermijneffecten van borstkankerbehandeling op het hart. Huisarts Wet 2023;66:DOI:10.1007/s12445-022-2166-7.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, geschreven door een promovendus.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen