Nieuws

Overlevers van borstkanker verwachten steun bij werkgerelateerde problemen

Gepubliceerd
4 oktober 2022
Overlevers van borstkanker hebben een hoog risico op werkgerelateerde problemen. Een kwalitatief onderzoek uit Amsterdam laat zien dat zij hierin een ondersteunende rol van de huisarts verwachten, met name bij het reïntegreren. De door hen ervaren ondersteuning wisselt echter.
0 reacties

De overlevingskansen van patiënten met borstkanker zijn de laatste jaren significant toegenomen. Daardoor gaan veel patiënten na genezing weer aan het werk en dat heeft een positieve invloed op hun fysieke en mentale gezondheid. Het NHG adviseert dan ook om psychosociale aspecten (zoals terugkeer naar het werk) te bespreken tijdens de behandelingsfase van borstkanker. Om te weten hoe overlevers van borstkanker de begeleiding van hun huisarts ervaren en wat zij van hen verwachten, voerden onderzoekers van het Amsterdam UMC een kwalitatief onderzoek uit.

Focusgroepgesprekken 

De deelnemers werden gerekruteerd uit 598 respondenten van een enquête over psychosociale begeleiding bij terugkeer naar het werk, allen lid van de Borstkankervereniging Nederland. Uiteindelijk waren er 25 deelnemers (alle vrouw; gemiddelde leeftijd 51 jaar; 68% hoogopgeleid) met wie de onderzoekers 4 focusgroepgesprekken hielden. Dat deden zij aan de hand van een vooraf opgestelde lijst met gesprekonderwerpen.

Wisselende ervaringen 

De ervaringen van de deelnemers liepen uiteen. Sommigen ervoeren geen of slechts een beperkte begeleiding van hun huisarts, anderen ervoeren juist wel een adviserende, ondersteunende en/of verwijzende rol. De begeleiding bestond bijvoorbeeld uit ondersteunende gesprekken en verwijzing naar andere zorgprofessionals zoals een psycholoog of bedrijfsarts. De deelnemers gaven aan dat zij begeleiding van hun huisarts verwachten als zij problemen hebben bij terugkeer naar het werk. Hierbij vonden zij het belangrijk dat de huisarts op de hoogte is van hun ziektegeschiedenis en thuis- en werksituatie.  

Een kanttekening bij dit onderzoek is de selectie van deelnemers: allen zijn lid van Borstkankervereniging Nederland en de meesten zijn hoogopgeleid. Het is bekend dat juist laagopgeleide overlevers van borstkanker meer werkgerelateerde problemen ondervinden.  

Weinig handvatten 

De NHG-Standaard Borstkanker biedt weinig handvatten voor werkbegeleiding bij patiënten die borstkanker hebben gehad. Ook is nog onduidelijk hoe huisartsen tegen deze rol aankijken en of zij zich hierin voldoende bekwaam voelen. Moeten er betere richtlijnen en trainingen komen zodat huisartsen aan de verwachtingen van overlevers van borstkanker kunnen voldoen?  

Literatuur

  • Sarfo MC, et al. Views of breast cancer survivors on work participation guidance by general practitioners: a qualitative study. BMC Primary Care 2022;23:152.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen