Nieuws

Nieuw onderzoek naar ervaringen van patiënten met een chronische aandoening

Gepubliceerd
20 februari 2023
Nederland heeft vanouds een sterke huisartsenzorg, maar we weten weinig over hoe mensen met een chronische aandoening deze zorg beoordelen. Ook weten we niet goed hoe landen en zorgsystemen hierin verschillen en kunnen we van elkaar leren. Nieuw internationaal onderzoek helpt om de zorg nog beter te laten aansluiten bij de behoeften van mensen met een chronische aandoening.
0 reacties
Hulp bij chronische aandoening
Nieuw onderzoek helpt om de zorg nog beter te laten aansluiten bij de behoeften van mensen met een chronische aandoening.
© Margot Scheerder

Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe, evenals het aantal mensen met meerdere chronische aandoeningen. 1 Bij hun zorgvraag past een patiëntgerichte, geïntegreerde aanpak en daarom passen verschillende landen hun zorgsysteem daarop aan. 2 , 3

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is een internationaal onderzoek gestart naar de ervaringen die mensen met een chronische aandoening met de huisartsenzorg hebben. Ruim 20 landen doen mee, waaronder Nederland. Het Nivel leidt het internationale consortium en verzamelt de gegevens voor Nederland. 4

Omdat patiënten met een chronische aandoening in veel landen niet rechtstreeks te identificeren zijn, verzamelen de onderzoekers gegevens van patiënten van 45 jaar en ouder die de afgelopen 6 maanden contact hadden met hun huisartsenpraktijk. Onder hen bevinden zich veel mensen met een chronische ziekte. Die krijgen vragen over ervaren gezondheid, functioneren en welbevinden, en over hun ervaringen met de geleverde zorg, bijvoorbeeld wat betreft de communicatie, het persoonlijk zorgplan en de zorgcoördinatie. Daarnaast wordt praktijkinformatie verzameld, zoals het type praktijk, de toegankelijkheid en de organisatie ervan, en welke patiënten de praktijk chronische zorg verleent. Door de patiëntgegevens te koppelen aan die van praktijken en landen is het mogelijk om na te gaan hoe de ervaringen van patiënten samenhangen met kenmerken van praktijkorganisatie en eerstelijnsgezondheidszorgsystemen.

In 2022 zijn de vragenlijsten voor patiënten en praktijken getest in alle deelnemende landen. Aan deze field trial deden in Nederland 12 praktijken met elk ongeveer 90 patiënten mee. Het hoofdonderzoek vindt dit jaar plaats; de aantallen praktijken en patiënten hiervoor zullen groter zijn en later worden vastgesteld. Huisartsenpraktijken krijgen begin 2023 het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. De resultaten van het hoofdonderzoek worden in 2024 bekend.

De Jong J, Rijken M. Nieuw onderzoek naar ervaringen van patiënten met een chronische aandoening. Huisarts Wet 2023;66:DOI: 10.1007/s12445-023-2182-2.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen