Nieuws

Nieuw onderzoek naar implementatie van e-health-behandeling voor stressincontinentie

Gepubliceerd
11 november 2020
Vrouwen met stressincontinentie kunnen baat hebben bij een onbegeleide web- of app-based interventie met bekkenbodemspieroefeningen. Een Nederlands onderzoek gaat na welke barrières en faciliterende factoren een rol spelen bij het gebruik van zo’n e-health-interventie.
0 reacties

Slechts een minderheid van de vrouwen met stressincontinentie bezoekt de huisarts.12 Voor behandeling van een grotere groep vrouwen bieden e-health-interventies met bekkenbodemspieroefeningen een bewezen effectieve uitkomst.34 Een implementatieonderzoek bekijkt welke belemmeringen en faciliterende factoren het gebruik hiervan in Nederland beïnvloeden.5

De eerstekeuzebehandeling voor stressincontinentie is bekkenbodemfysiotherapie via de huisarts of bekkenfysiotherapeut. Uit eerder onderzoek onder huisartsen bleek dat huisartsen online aangeboden bekkenbodemoefentherapie een mooie aanvulling vonden op de huidige behandeling, omdat het een laagdrempelige methode is voor vrouwen die zich door schaamte of tijdgebrek niet tot een hulpverlener richten.6 De huisartsen zetten wel vraagtekens bij het onbegeleide karakter van de interventie.

Uit 2 Zweedse gerandomiseerde gecontroleerde trials bleek dat een onbegeleide web- of app-based interventie met bekkenbodemspieroefeningen de symptomen en kwaliteit van leven bij stressincontinentie verbetert.34 Ook in Nederland is er een RCT die de effectiviteit onderzoekt van een app-behandeling zonder therapeut versus de usual care volgens de NHG-Richtlijn.7 Met dit nieuwe onderzoek richten we ons op de implementatie en gaan we na welke barrières en faciliterende factoren een rol spelen bij het gebruik van een onbegeleide web-based e-health-interventie.

De gebruikte interventie betreft een vertaalde versie van de Zweedse Tät treatment for stress urinary incontinence. Vrouwen ouder dan 18 jaar met stressincontinentie konden zich vanaf juli 2018 zonder verwijzing van een hulpverlener inschrijven op baasoverjeblaas.nl, waarna ze 3 maanden toegang tot de interventie hadden. De interventie bestond voornamelijk uit voorlichting en bekkenbodemspieroefeningen. Via vragenlijsten en telefonische interviews onderzochten we de barrières en faciliterende factoren voor het gebruik van de interventie. Wij verwachten de resultaten begin 2021 te publiceren.

Figuur | Website baasoverjeblaas.nl

Baas over je blaas
Firet L, Teunissen D. Nieuw onderzoek naar implementatie van e-health-behandeling voor stressincontinentie. Huisarts Wet 2020;63:DOI:10.1007/s12445-020-0893-1.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, geschreven door een promovendus.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen