Nieuws

Nieuw onderzoek naar persoonlijke continuïteit en voorschrijfgedrag bij ouderen

Gepubliceerd
9 november 2021
Uit eerder onderzoek blijkt dat continuïteit van zorg een positief effect heeft op bijvoorbeeld de therapietrouw en het aantal ziekenhuisopnames. In dit nieuwe onderzoek wordt gekeken naar het voorschrijfgedrag bij ouderen in de huisartsenpraktijk. Huisartsen schrijven namelijk op grote schaal (herhaal)medicatie voor en onjuist voorschrijven kan ernstige gevolgen hebben.
0 reacties
Herhaalmedicatie
Huisartsen schrijven veel (herhaal)medicatie voor en onjuist voorschrijven kan ernstige gevolgen hebben.
© Shutterstock

Persoonlijke continuïteit is een van de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde.1 Deze kernwaarde staat onder druk door veranderingen in het huisartsenvak en de maatschappij. Uit eerder onderzoek blijkt dat continuïteit van zorg een positief effect heeft op de arts-patiëntrelatie, therapietrouw, aantal ziekenhuisopnames, patiënttevredenheid, zorgkosten en mortaliteit.26 Het doel van dit onderzoek is om te ontdekken of persoonlijke continuïteit is geassocieerd met voorschrijfgedrag bij ouderen in de huisartsenpraktijk. Dit is belangrijk omdat de huisarts veel (herhaal)medicatie voorschrijft en onjuist voorschrijven ernstige gevolgen kan hebben.7

Onze hypothese is dat een hoge persoonlijke continuïteit is geassocieerd met minder potentieel ongewenste geneesmiddelvoorschriften. Om dit na te gaan hebben we het CONTACT-onderzoek (CONTinuity And Correct Treatment) opgezet. We gebruiken gegevens van het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde (ANH-VUmc). Deze dataset bestaat uit 4,7 miljoen geanonimiseerde contacten van 190.886 patiënten die in de periode 2013-2018 stonden ingeschreven bij 48 Nederlandse huisartsenpraktijken. Vervolgens gebruiken we 4 verschillende maten om voor iedere patiënt een persoonlijke continuïteitsscore te berekenen (de Usual Provider Continuity, Bice-Boxerman Continuity of Care Index, Herfindahl Index en Modified Modified Continuity Index).8 Daarna vergelijken we deze uitkomstmaten met het aantal potentieel ongewenste geneesmiddelen, waarbij we gebruikmaken van de Nederlandse versie van de STOPP- en START-criteria. Dit is een bewezen effectief instrument dat is ontwikkeld om potentieel ongeschikte geneesmiddelen op te sporen, aanpassingen door te voeren en daarmee schade te voorkomen. In de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen wordt geadviseerd om deze criteria te gebruiken bij medicatiebeoordelingen bij ouderen.7

Het eerste onderdeel van het CONTACT-onderzoek, het in kaart brengen van de praktijk- en patiëntkenmerken die zijn geassocieerd met persoonlijke continuïteit, wordt momenteel afgerond. De eerste resultaten van het onderzoek naar de associatie tussen persoonlijke continuïteit en ongewenste geneesmiddelen worden binnenkort verwacht.

Te Winkel M. Nieuw onderzoek naar persoonlijke continuïteit en voorschrijfgedrag bij ouderen. Huisarts Wet 2021;64:DOI:10.1007/s12445-021-1321-x.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, geschreven door een promovendus.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen