Richtlijn

Nieuwe NHG-ICT-leidraad Ziektespecifieke overzichten

Gepubliceerd
25 mei 2020
Voor het voeren van een goed gesprek met een chronisch zieke patiënt heeft de huisarts een totaalplaatje nodig van de stand van zaken. De nieuwe ICT-leidraad Ziektespecifieke overzichten van het NHG presenteert deze informatie op een overzichtelijke manier.
0 reacties

Casus | Meneer Jansen

Meneer Jansen, 60 jaar, heeft astma én COPD GOLD 3. Hij is onder controle in de huisartsenpraktijk. Het overzicht [figuur] toont hoe hij er voorstaat. Het overzicht geeft bijvoorbeeld informatie over zijn medicatie en of er medicatie is die hij niet mag hebben of niet verdraagt. Duidelijk is wie zijn hoofdbehandelaar is. De bolletjes visualiseren belangrijke uitslagen (zoals gewicht of het aantal exacerbaties), waarbij de kleuren aangeven in hoeverre dit afwijkt van streefwaarden. De blauwe bolletjes in het voorbeeld geven weer of er persoonlijke streefwaarden zijn afgesproken. In het overzicht is zichtbaar dat hij kampt met ondergewicht bij COPD. Verder beweegt hij niet veel, maar is vastbesloten om dit meer te gaan doen. Hij rookt, maar wil minderen. Recent heeft hij een exacerbatie gehad. Dat is een aandachtspunt. Zijn inhalatietechniek is lang niet gecontroleerd. Dit kan een rol spelen bij de exacerbaties. Mogelijk is er ook een relatie met het gebrek aan therapietrouw voor salmeterol/fluticason: in het najaar blijkt hij deze medicatie een tijdje niet gebruikt te hebben. In plaats daarvan heeft hij meer gebruikgemaakt van escapemedicatie.

Figuur | Ziektespecifek overzicht COPD gebaseerd op ziektelastmeter COPD

Ziektespecifiek overzicht COPD gebaseerd op ziektelastmeter COPD
Ziektespecifiek overzicht COPD gebaseerd op ziektelastmeter COPD

Zowel huisarts als praktijkondersteuner kunnen direct het gesprek met hun chronisch zieke patiënt starten wanneer ze alle gegevens bij de hand hebben, zoals welke medicatie de patiënt gebruikt. Ook is het nuttig om op de hoogte te zijn van de laatste uitslagen en te weten hoe ze te interpreteren. Deze manier van werken is persoonsgericht.

De NHG-ICT-leidraad Ziektespecifieke overzichten komt voort uit de Visie digitalisering huisartsenzorg 2019-2022 (zie [kader]). De leidraad beschrijft hoe de HIS-leveranciers huisartsenpraktijken kunnen helpen door snel en handig overzicht te geven over alle noodzakelijke informatie bij een chronische aandoening.

Visie digitalisering huisartsenzorg 2019-2022

De wereld om ons heen is in de afgelopen decennia sterk veranderd en gedigitaliseerd. Mensen staan continu in contact met de wereld om hen heen. Informatie is continu en snel toegankelijk. De zorg is ook veranderd: de huisarts staat aan het hoofd van een groot team en er ligt steeds meer complexe zorg op zijn bord. Huisartsenposten leveren 24-uurszorg. Protocollaire zorg is vanzelfsprekend. Tegelijk willen we persoonsgericht werken.

De huisartsenzorg staat onder druk. Informatisering helpt om die druk te verminderen. De huisartsenkoepels hebben een gezamenlijke visie hoe. De focus ligt daarbij op:

  • de huisarts: ontlasten van de huisartsenzorg en praktijkvoering

  • de patiënt: online toegankelijkheid, betrouwbare publieksinformatie en bevordering van zelfmanagement

  • multidisciplinaire en regionale samenwerking

  • goede randvoorwaarden, zoals beveiliging

Inhoudelijke handvatten

HIS-leveranciers spelen een cruciale rol bij het voor de praktijken beschikbaar maken van dergelijke praktische tools. Zij hebben vooral inhoudelijke handvatten nodig om dergelijke overzichten voor chronische aandoeningen te maken. Met deze ICT-leidraad geeft het NHG deze handvatten, die gebaseerd zijn op de NHG-Standaarden. Vertegenwoordigers vanuit NHG-expertgroepen DiHAG, HartVaatHAG, CAHAG, BOHAG en Laego hebben meegedacht en belangrijke input geleverd voor de leidraad.

Er zijn beschrijvingen uitgebracht voor overzichten over astma, COPD, diabetes, hart- en vaatziekten en verhoogd vasculair risico met daarbij de mogelijkheid om naar believen overzichten samen te voegen. De overzichten tonen relevante uitslagen, medicatie (inclusief informatie over therapietrouw), medicatiebewaking, comorbiditeit en logistieke zaken, zoals bijvoorbeeld hoofdbehandelaarschap. Ook is beschreven welke informatie direct beschikbaar moet zijn en welke verdiepende informatie eenvoudig oproepbaar via mouse-overs of doorklikken.

De huisarts krijgt meteen ook een indicatie of een uitslag afwijkt van medische of persoonlijke referentiewaarden. Dat kan gaan om inhoudelijke afwijkingen (een te lage nierfunctie), afwijkingen in actualiteit (de nierfunctie is lang niet bepaald), of afwijkingen in het tijdsbeloop (de nierfunctie is te veel gedaald). De informatie is overzichtelijk en wordt visueel aantrekkelijk gepresenteerd, zoals te zien is in de [figuur].

Informeer bij uw leverancier wanneer deze overzichten op de ontwikkelagenda komen en wanneer u hiervan in uw HIS gebruik kunt maken.

Voor wie wil ervaren hoe je in de praktijk kunt werken met ziekteoverzichten is er een demo te vinden op https://3rm7ee.axshare.com/v_2_juli_2019.html.

ICT-leidraad
© NHG

 

De nieuwe ICT-leidraad is te vinden op de website van het NHG.

Zonneveld M. Nieuwe NHG-ICT-leidraad Ziektespecifieke overzichten. Huisarts Wet 2020;63:DOI:10.1007/s12445-020-0617-6.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen