NHG richtlijn

Piepen, maar geen astma: wat zet ik in mijn HIS?

Datum
20 januari 2020
Hoe registreert u dat een patiënt last heeft van hyperreactieve klachten? Wanneer u slim registreert, kan uw huisartsinformatiesysteem (HIS) u daarbij helpen. Enkele tips: classificeer nooit specifieker dan wat u feitelijk weet en neem nuanceringen en overwegingen op in de vrije tekst van de episodetitel. Pas bij voortschrijdend inzicht de episodetitel (tekst en/of ICPC-code) aan.