Nieuws

Online zoekgedrag van patiënten heeft effect op therapietrouw

Gepubliceerd
18 april 2019
De overgrote meerderheid van patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD) gebruikt internet om informatie op te zoeken over hun medicatie. Zeker in de eerste maanden na het starten medicatie kan dit leiden tot meer ongerustheid en minder therapietrouw.
0 reacties

Het is bekend dat veel patiënten internet gebruiken als aanvullende bron van informatie wanneer zij medicijnen krijgen voorgeschreven. Een mogelijk nadeel is dat online informatie inaccuraat kan zijn, bias kan bevatten of zelfs fout kan zijn, en dat het voor patiënten moeilijk kan zijn de informatie te interpreteren.

De onderzoekers benaderden 243 patiënten met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn, uit zes Nederlandse ziekenhuizen, die startten met immunosuppressiva of biologicals. Er deden 107 patiënten mee aan het onderzoek. Naast het beantwoorden van vragen over internetgebruik en de frequentie daarvan, vulden deze patiënten ook gedurende zes maanden op verschillende momenten twee vragenlijsten in: de ‘Beliefs About Medicine Questionnaire’ (BMQ) en ‘Medication Adherence Report Scale’ (MARS, scores van 0 tot 20, een lagere score is betere therapietrouw). Een nurse practitioner gaf voor de start van de medicatie extra uitleg over bijvoorbeeld het gebruik en de wijze van innemen.

Van de patiënten gebruikte 83% internet om informatie te zoeken over de medicatie, van wie 36% alleen vóór en 13% alleen na een gesprek met een nurse practitioner, de rest zowel vóór als na dat gesprek. Patiënten die internet na het gesprek gebruikten, waren aanvankelijk minder therapietrouw (F (3,93) = 4,93; p = 0,29), maar dit verschil was niet meer significant na 6 maanden. Patiënten die internet gebruikten om zichzelf voor te bereiden op het gesprek waren significant bezorgder over het medicatiegebruik (MARS = 14,22; SD = 3,91) dan patiënten die dit niet deden (MARS = 12,41; SD = 3,27; p = 0,014), ook nog na 6 maanden.

De beperkingen van het onderzoek zijn de kleine omvang en de specifieke doelgroep met een ernstige aandoening. Het onderzoek laat echter ook zien dat gebruik van internetinformatie over medicatie kan leiden tot ongeruste en aanvankelijk therapieontrouwe patiënten. Blijven praten dus in de spreekkamer!

Literatuur

  • Linn AJ, et al. Patients’ online information-seeking behavior throughout treatment. The impact on medication beliefs and medication adherence. Health Commun 2018 Jul 27:1-8. DOI: 10.1080/10410236.2018.1500430 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen