Nieuws

Oude moeders worden ouder

Gepubliceerd
24 juli 2009

Het Cruyffiaanse gezegde ‘elk nadeel heb z’n voordeel’ blijkt ook van toepassing op het moederschap: de nadelen van het op latere leeftijd kinderen krijgen zijn algemeen bekend, maar er zit toch ook een positieve kant aan. Oudere moeders leven langer. Het is alleen de vraag waar dit aan toe te schrijven is. Ken Smith et al. onderzochten in een Amerikaans en een Canadees databestand de relatie tussen vrouwen die na hun 40e kinderen kregen en hun levensduur. De levensduur van deze vrouwen vergeleken de onderzoekers met de levensduur van vrouwen die op jongere leeftijd kinderen kregen. Het bleek dat in beide onderzochte populaties oudere moeders een hogere leeftijd bereikten dan de controlegroep (risico op mortaliteit was 15% minder). Er is dus kennelijk een relatie tussen langer leven en de mogelijkheid om op latere leeftijd een kind te baren. De broers van deze vrouwen en de echtgenotes van de broers werden ook onderzocht. Voor confounding werd gecorrigeerd met een zogenaamde Cox-overlevingsduuranalyse. Hiermee berekenden de onderzoekers het relatieve risico. Het bleek dat de broers van de oudere moeders uiteindelijk nog ouder werden dan de oudere moeders zelf en broers met meerdere zussen die op hogere leeftijd bevielen werden zelfs nóg ouder. Om te voorkomen dat de overleving van de broers te maken zou kunnen hebben met andere sociaaleconomische omstandigheden in het gezin van de broers, werden de echtgenotes van de broers ook bij het onderzoek betrokken. Bij hen was echter geen effect op de leeftijd vast te stellen. Het blijkt dus dat genetische factoren een grotere rol spelen dan sociaal-economische factoren. Vruchtbaarheid en het kunnen bereiken van een hoge leeftijd worden volgens de onderzoekers door dezelfde genen gereguleerd. Niet echt een uitkomst waar je vreemd van opkijkt. Wilma Spinnewijn

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen