Alle nummers
Archief tijdschrift

2009, nummer 8

Jaargang
52

Nieuws

 • Acupunctuur werkt niet, maar helpt wel

  Acupunctuur is een veelvuldig toegepaste complementaire behandeling tegen lagerugpijn. De vraag blijft interessant of het werkt, en zo ja hoe? Maakt het uit hoe de naalden geplaatst worden? Is het belangrijk dat ze daadwerkelijk in de huid geprikt worden? Dat is ingewikkeld bij acupunctuur, want…

 • SBOH stuurt aios naar Italië voor de wetenschap

  Om de betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek onder aios te stimuleren, stuurde de SBOH acht aios naar het EGPRN-congres in Italië. Dit European General Practitoners Research Network stimuleert internationale samenwerking door steun te geven aan onderzoekers via internationale kanalen. Het…

 • Wat wordt de huisarts er wijzer van?

  In de 10 jaar die het onderzoek bestrijkt, werden in totaal 9387 uitspraken over alle beroepsgroepen gedaan. Hiervan gingen er 2042 over huisartsen, waarvan er 359 gegrond werden verklaard. Het absolute aantal huisartsenzaken bleef in de periode 1997-2007 vrijwel constant; het relatieve aandeel…

 • Evidence-based patiënteninformatie?

  Is patiënteninformatie over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker misleidend? Deense onderzoekers die zijn betrokken bij de Cochrane collaboration vinden van wel. In de Deense patiëntenfolder legt men vooral de nadruk op de te bereiken winst: een te eenzijdig beeld. De onderzoekers…

 • Moe, hoe lang gaat het nog duren?

  Vaak een lastige vraag: ‘hoe lang blijf ik nog moe?’. Nadat je patiënten hebt kunnen geruststellen dat er geen belangrijke ernstige aandoening achter de vermoeidheid schuilgaat, is de vraag naar ‘hoe lang nog’ vaak de volgende. Onvermijdbaar maar ook lastig om echt goed te beantwoorden…

 • Astma- en COPD-patiënt zeer tevreden met praktijkondersteuner

  In 1999 deed de praktijkondersteuner (POH) haar intrede in de huisartsenpraktijk. Daarmee wilde men de werkdruk bij huisartsen verminderen, samenwerking binnen de eerste lijn stimuleren en de zorg voor specifieke chronische patiëntengroepen verbeteren. Eén van deze specifieke patiëntgroepen is de…

 • Een sterke man … (1)

  Zoals mijn trouwe lezers intussen wel weten, ben ik opgevoed zoals vrijwel al mijn leeftijdgenoten: onze ouders moesten na de oorlog het land opbouwen en wilden daarbij door hun kinderen niet worden gestoord. Dat zou ik, toen onze kinderen kwamen, anders doen. Waarom weet ik eigenlijk niet, want…

 • ‘We zijn de oudste commissie van het NHG’

  Verstappen weet zeker dat het echt de 500ste vergadering is. ‘Als er eens een enkele keer een vergadering werd verschoven, dan zorgden we ervoor dat de nummering ook doorschoof.’ Met een vergaderfrequentie van circa tienmaal per jaar, is het een makkelijk rekensommetje dat de CWO nu dus…

 • Televisie kijken en astma

  Dat overgewicht en astma samenhangen, wisten we al. En dat televisiekijken een belangrijke risicofactor is voor het ontstaan van overgewicht bij kinderen, wisten we ook al. Desondanks vonden de onderzoekers van de ALSPAC-studie, een groot cohort van jonge kinderen in Engeland, het de moeite waard…

 • Ontstolling bij boezemfibrilleren

  Boezemfibrilleren vervijfvoudigt het risico op een CVA. Orale anticoagulantia (OAC) en plaatjesaggregatieremmers (PAR) verminderen dat risico aanzienlijk; OAC zijn daarbij veel effectiever dan PAR, maar geven ook een groter risico op bloedingen. Daardoor zien dokters vooral bij oudere patiënten…

 • Herkenbaar ‘ego-document’ over de geschiedenis van de eerstelijnszorg

  ‘Het gezondheidscentrum, als geheel gezien, is als een levende persoonlijkheid, die geboren wordt, in de kinderschoenen terechtkomt en door puberale storm en drift heen uitgroeit tot jong volwassenheid’. Deze uitspraak deed Willem Altingh von Geusau in 1977, bij een terugblik op de eerste acht…

 • BNP in plaats van echo bij patiënten met hartfalen?

  Chronisch hartfalen is een veelvoorkomende aandoening met een slechte prognose. Tijdige diagnose en behandeling verbeteren zowel de prognose als de symptomen van deze aandoening. Echocardiografie is de gouden standaard voor de diagnostiek en het is daarom belangrijk dat huisartsen deze adequaat…

 • In ontwikkeling

  De afdeling huisartsgeneeskunde van het AMC vierde op 4 juni haar 40-jarige bestaan. Er is veel veranderd. Veertig jaar geleden werd drs. Ben Polak benoemd tot lector, met de opdracht een instituut op te zetten. De huisartsen moesten bedelen om onderwijstijd, er waren geen colleges, misschien…

 • Cadeautjes van farmaceuten beïnvloeden therapievoorkeuren van studenten

  Uit diverse onderzoeken blijkt dat de meeste artsen hun handelen ongevoelig achten voor de invloed van kleine giften van de farmaceutische industrie. Een recent Amerikaanse onderzoek suggereert echter wel degelijk een effect, al betreft hun onderzoekspopulatie geen artsen maar…

 • Het landelijk EPD

  In het redactioneel commentaar van Huisarts Wet 2009;52:213 laat collega Jongebreur zich indirect positief uit over de dreigende verplichting voor alle huisartsen zich te moeten aansluiten op het landelijke EPD. ‘Of het landelijk EPD een succes wordt valt te bezien, maar adequate registratie in…

 • Oude moeders worden ouder

  Het Cruyffiaanse gezegde ‘elk nadeel heb z’n voordeel’ blijkt ook van toepassing op het moederschap: de nadelen van het op latere leeftijd kinderen krijgen zijn algemeen bekend, maar er zit toch ook een positieve kant aan. Oudere moeders leven langer. Het is alleen de vraag waar dit aan toe te…

Wetenschap

 • Een AED in de huisartsenpraktijk: nuttig en noodzakelijk?

  Een Automatische Externe Defibrillator (AED) behoort niet tot de standaarduitrusting van de huisartsenpraktijk. Kosteneffectiviteitsonderzoeken over de inzet van de AED in de huisartsenpraktijk zijn niet beschikbaar. Extrapolatie van cijfers uit beschikbare onderzoeken maakt…

 • Baten van extra vitamine D voor zwangeren en zogenden nog steeds onduidelijk

  De Gezondheidsraad adviseert zwangeren en zogenden dagelijks 10 microgram vitamine D in te nemen. Er is onvoldoende bewijs dat dit advies gezondheidswinst oplevert. Naar aanleiding van een rapport van de Gezondheidsraad uit 2000 over diverse vitamines B, vitamine D en calcium hebben…

 • Zuurremmers: hoog inzetten, of juist laag?

  Maagklachten komen veel voor, leiden tot aanzienlijke werkdruk bij huisartsen en zijn een grote kostenpost in de gezondheidszorg. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO adviseren in hun richtlijnen een step-upbenadering bij…

 • De beste behandeling bij nekpijn

  In deze H&W presenteren Schellingerhout et al. in een mooi helder artikel een beslismodel voor de behandeling van patiënten met aspecifieke nekpijn in de huisartsenpraktijk. Zij stelden een predictiemodel op na zorgvuldige analyse van de prognostische factoren van drie in Nederland uitgevoerde…

 • Een beslismodel voor aspecifieke nekpijn

  Nekpijn is een van de meest voorkomende aandoeningen van het bewegingsapparaat in de algemene bevolking, met een geschatte puntprevalentie van 5,9 tot 22,2% en een eenjaars cumulatieve incidentie van 14,6-17,9%. Er bestaan verschillende oorzaken voor nekpijn (bijvoorbeeld infectie,…

 • Rokers en hun longleeftijd

  Wat zorgt ervoor dat een roker besluit om te stoppen met roken? In de spreekkamer merken we bijna dagelijks hoe lastig het is om patiënten te motiveren te stoppen. Volgens deze trial kan het verrichten van een spirometrie en het vertalen van de uitslag in de vorm van ‘longleeftijd’ daarbij…

Praktijk

 • Spoedzorg

  In dit nummer gaan NHG-medewerkers in op de plaats van de AED in de huisartsenpraktijk. Aangezien hartstilstand in de dagpraktijk weinig voorkomt, blijkt een AED niet kosteneffectief. Een AED is echter wel levensreddend, zo geven de auteurs aan. Dat veronderstelt dan dat de huisarts regelmatig…

 • Erectiele disfunctie

  De huisarts speelt tegenwoordig een belangrijke rol bij de diagnosestelling en behandeling van erectiele disfunctie (ED). Hij vergaart de juiste informatie en schat in of de oorzaak van het probleem in de psychogene, relationele of somatische sfeer ligt. Overigens ligt de oorzaak vaak niet op…

 • Bezuinigen

  U koopt geen Ferrari meer, maar een leuke middenklasser. Net zo gaat minister Bos bezuinigen, op de zorg wellicht. Natuurlijk wil niemand minder dienstverlening en vakmanschap. Toch gebeurt dat soms. Er is bijvoorbeeld net bezuinigd op de medicijnenleverantie. De apotheken worden financieel…

 • NHG-Standaard Varices

  De eerste herziening van de NHG-Standaard Varices wijst nog eens op de beperkte indicatie van interventie voor spataderen. De verschillende behandelingen voorkomen complicaties niet. De resultaten en complicaties van de verschillende tweedelijnsbehandelingen worden wel mooi samengevat in tabel 3…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Varices (tweede herziening)

  De standaard bevat informatie over nieuwe behandelmethoden in de tweede lijn, zodat de huisarts de patiënt kan adviseren. Toegevoegd aan het beleid bij tromboflebitis is het advies te verwijzen bij tromboflebitis van de proximale vena saphena magna (boven de knie). …