Praktijk

Ouderenzorg

Gepubliceerd
18 augustus 2009

Elders in deze H&W bespreekt Jacobijn Gussekloo in kort bestek de belangrijkste aanbevelingen van de Gezondheidsraad in het rapport Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid. Dit rapport sluit aan bij het NHG-Standpunt Toekomstvisie Huisartsenzorg. Huisartsgeneeskunde voor ouderen, waarin de huisarts wordt gevraagd om ‘een doortastende, proactieve houding bij het voorkomen van medische problemen en bij (vroeg)signalering van aandoeningen waarvoor behandeling of begeleiding mogelijk is’ (zie www.nhg.org). Bij dit Standpunt horen diverse implementatieproducten.

  • Samen met de LHV is de Handreiking Complexe ouderenzorg in verzorgingshuis en thuis uitgebracht (www.lhv.nl).
  • De NHG-PraktijkWijzer Ouderenzorg is vanaf deze maand digitaal beschikbaar (via http://leren.nhg.org).
  • Ouderenzorg vergt samenwerking met specialisten ouderengeneeskunde en apothekers als het gaat om de medicatiebewaking, en met bijvoorbeeld cardiologen en nefrologen als het gaat om cardiovasculair risicomanagement en nierschade. Hierover zijn verschillende LESA’s en LTA’s beschikbaar dan wel in ontwikkeling (zie www.nhg.org onder kenniscentrum).
  • Naast de LESA’s heeft het NHG ook scholingsmateriaal ontwikkeld in het kader van het project Ketenzorg en consultatie. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde kunnen in het najaar 2009 samen aan de slag gaan onder leiding van kaderartsen ouderengeneeskunde (zie http://nvva.artsennet.nl).

Vanaf januari 2009 maakt de redactie ruimte voor implementatie van onderwerpen die in H&W worden besproken. Louwrens Boomsma vat de NHG-inbreng samen (l.boomsma@nhg.org).

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen