Alle nummers
Archief tijdschrift

2009, nummer 9

Jaargang
52

Nieuws

 • Fietsen als medicijn

  Doelgroep Mensen die (nog) niet fietsen of die dat vaker willen gaan doen. Inhoud In dit fraai opgemaakte boekje staan acht interviews met patiënten en deskundigen. Zij vertellen hoe en waarom zij zelf in het dagelijks leven gebruikmaken van de fiets en waarom veel meer mensen dat zouden…

 • Nazorg voor kankerpatiënten

  Het aantal kankerpatiënten stijgt. Verbeterde diagnostiek en meer aandacht voor screening dragen bij aan die stijging. Kanker is inmiddels doodsoorzaak nummer 1, maar ook het percentage patiënten dat geneest stijgt en patiënten leven langer. Het eerste is slecht nieuws, de andere twee zijn in het…

 • O ja, u bent ook nog slachtoffer van partnergeweld…

  De computer is een handig hulpmiddel in de praktijk. Maar is het ook een aanrader om hiermee voorafgaand aan het consult vragen te stellen over geweld in de relatie? In Canada konden vrouwen in de wachtkamer van een huisartsenpraktijk meedoen aan een onderzoek naar gezondheidsrisico’s (n=293,…

 • Vriendelijk contact met roker werkt

  De aanbevolen benadering van de rokende patiënt door de dokter is het met enige regelmaat en op uitnodigende wijze informeren naar de rookgewoonte. Gedragsverandering, zoals stoppen met roken, wordt bepaald door de motivatie of attitude van de patiënt (A), door diens zelfvertrouwen of ‘self …

 • Bloeddrukmeter valt van zijn voetstuk

  Het is ruim een eeuw geleden dat de Italiaanse internist en kinderarts Scipione Riva-Rocci de kwik-sfygmomanometer ontwikkelde. Dankzij zijn relatief eenvoudige gebruik heeft de bloeddrukmeter bij veel huisartsen een plek op de spreekkamertafel verkregen. Een grote groep patiënten is inmiddels…

 • Breekbare botten niet nogmaals door de DEXA

  Bisfosfonaten voor osteoporose zijn de laatste jaren sterk in trek. Aangezien ze worden ingezet om fracturen te voorkomen, ervaart de patiënt vaak geen werking, maar soms wel bijwerkingen. De therapietrouw is derhalve laag. De botdichtheidsmeting door middel van een DEXA-scan wordt nogal eens…

 • Chirurgie bij schouderpijn?

  Een aanzienlijk deel van onze schouderpatiënten (44%) heeft een subacromiaal inklemmingssyndroom en volgens de NHG-Standaard dienen we maximaal drie keer een subacromiale injectie met langwerkende corticosteroïden toe. Als dit geen soelaas biedt, wat heeft de orthopeed dan te bieden? De…

 • Protonpompremmers veilig in zwangerschap

  Zuurbranden komt nogal eens voor tijdens de zwangerschap. Ofschoon veel vrouwen met de door de NHG-Standaard geadviseerde antacida zullen uitkomen, was het tot op heden onduidelijk of protonpompinhibitoren (PPI) ook in de zwangerschap het vuur van het zuur konden blussen zonder ongewenste…

 • De opkomst van de HIDHA’S

  In de afgelopen tien jaar is het aantal huisartsen in dienst van een huisarts (HIDHA’s) meer dan verdubbeld. Hoe komt dat? Zijn er meer net afgestudeerde huisartsen die HIDHA worden? Is er een tendens om langer HIDHA te blijven? Kortom, waar komen al die HIDHA’s vandaan? In 1998 waren er 460…

 • Een sterke man… (2)

  Mijn studie heb ik gedaan tijdens de woelige jaren zestig. Het was een vrijgevochten bende, ik geef het met veel napret toe. ‘Jullie leefden als beesten!’, zegt mijn oudste zoon minachtend als op tv tipjes van de jaren-zestig-sluier worden opgelicht. Ja, het viel niet mee. Om met Fokke en Sukke…

Wetenschap

 • Nazorg voor volwassenen die als kind kanker hebben gehad: de rol van de huisarts

  Door de sterk verbeterde overleving van kinderkanker groeit het aantal volwassenen die als kind kanker gehad hebben. Minstens tweederde van hen ondervindt later gevolgen van de ziekte of de behandeling. Deze ‘late effecten’ zijn soms ernstig. Huisartsen zullen steeds meer van dergelijke…

 • Voors en tegens van transmurale samenwerking

  Dit proefschrift is geschreven door een huisarts. Het was haar als coördinator van het tweede jaar van de huisartsopleiding opgevallen dat veel transmurale projecten (later zorgketenprojecten) mislukten. Zij wilde nagaan wat de motieven en weerstanden van huisartsen en specialisten zijn om…

 • Bepaling van N-terminaal pro-BNP bij hartfalen: van NHG-standaard naar praktijk

  De prevalentie van hartfalen neemt toe, en de gemiddelde huisarts ziet momenteel ongeveer zeven patiënten per jaar met een eerste manifestatie. De NHG-Standaard Hartfalen adviseert bij een vermoeden van hartfalen het BNP of NT-proBNP te laten bepalen, naast een ecg en eventueel een…

 • Kwaliteit van telefonische triage op huisartsenposten in Nederland

  Tijdens telefonische consulten stellen artsen vooral medisch inhoudelijke vragen en oriënteren ze zich minder op de psychosociale situatie van de patiënt, dan tijdens face-to-face consulten. Huisartsen maken niet van alle spreekuurconsulten in de huisartsenpraktijk een verslag. …

 • ‘Triagisten moeten wel de tools krijgen om hun werk goed te kunnen doen’

  Wie de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de telefonische triage op huisartsenposten leest, wordt daar niet erg vrolijk van. Maar dat ligt ook aan de onderzoeksopzet, meent Derkx: ‘Wij hebben ons vooral gericht op de veiligheid van de triage en dan kijk je op een andere…

 • Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid

  In april 2009 bracht de Gezondheidsraad een advies uit aan de minister van VWS. Prof.dr. J.P. Schadé was voorzitter van de commissie die het advies opstelde, prof.dr. J. Gussekloo was lid. Huisartsen kunnen en moeten een belangrijke rol spelen in de preventie van negatieve aspecten van ouderdom…

 • Is functionele preventie weer een nieuwe taak voor de huisarts?

  Er staat de huisarts veel te wachten in de ouderenzorg. De toenemende vergrijzing van de bevolking maakt niet alleen dat het aantal ouderen steeds verder groeit, maar ook dat een stijgend aantal oudere patiënten met complexe problematiek een steeds groter beroep op gezondheids- en…

 • Foetale groei en cafeïnegebruik

  Eerdere onderzoeken hebben een mogelijke relatie aangetoond tussen gebruik van cafeïne en vertraging van de foetale groei. Dit onderzoek bevestigt dat een hoog cafeïnegebruik meer risico geeft op foetale groeivertraging dan een laag cafeïnegebruik. Hierbij hebben de onderzoekers rekening…

Praktijk

 • Taalbraken

  In de zorgsector heerst de dorre smaak van de communicatiedeskundige. Die heeft het Klanten Contact Centrum verzonnen, Customer Care Coordination , Zorggroep, Zorglijn, Zorgloket, Multifunctioneel Centrum en Integraal Team. Hier is een nieuwe lelijkerd bijgekomen, het Service Punt Z. Weer een…

 • Ouderenzorg

  Elders in deze H&W bespreekt Jacobijn Gussekloo in kort bestek de belangrijkste aanbevelingen van de Gezondheidsraad in het rapport Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid . Dit rapport sluit aan bij het NHG-Standpunt Toekomstvisie Huisartsenzorg. Huisartsgeneeskunde voor ouderen , waarin…

 • Kater

  Van alle mannen en vrouwen die alcohol drinken, geeft 75% aan weleens een kater te hebben gehad. De meeste patiënten zullen zich echter niet snel met een kater bij de huisarts melden, omdat ze de oorzaak van hun klachten kennen. Veel verschillende klachten kunnen echter wel een reden zijn om de…

 • Moeheid

  ‘Moeheid’ is voor de huisarts vaak een lastige ingangsklacht. Enerzijds ziet hij de meeste patiënten met deze klacht maar kortdurend op het spreekuur, maar anderzijds kán moeheid het begin zijn van een ernstige aandoening. Bovendien is de differentiële diagnostiek breed. Moeheid kan passen bij…

 • Vlekjes zien

  Huisartsen horen regelmatig patiënten klagen over hinderlijke vlekjes die meebewegen met de blikrichting. Patiënten hebben er het meest last van als ze naar een heldere lucht of witte muur kijken. De meest gestelde diagnose is dan mouches volantes. Mouches volantes zijn eiwitcondensaten of…