Nieuws

Over de schreef

Gepubliceerd
10 oktober 2001

Sinds enige jaren bestaat er een toenemende belangstelling voor het (dis)functioneren van artsen. In dit boek geven een dertigtal auteurs, vanuit hun eigen positie en perspectief, hun visie weer op vraagstukken rond dit onderwerp. Het boek is opgebouwd uit vier delen. In deel I wordt de sociale en juridische context besproken waarin de (aankomend) arts functioneert. In deel II zijn burn-out, stress, ongewenst intiem gedrag, fraude, missers en andere verschijningsvormen beschreven waarbij de arts, al of niet tijdelijk, over de schreef gaat. In het derde deel worden vanuit de optiek van verschillende organisaties handreikingen beschreven die goed functioneren zouden kunnen bevorderen. Het laatste deel bevat een bloemlezing van diverse onderwerpen: de rol van de media, maar ook de persoonlijke ervaringen van een specialist die het functioneren van zijn maatschap beschrijft, een klokkenluider en een verslaafde arts. De verschillende hoofdstukken zijn, op een enkele uitzondering na, als afzonderlijke beschrijving zeer lezenswaardig. De geïnteresseerde lezer die wat meer wil weten over een bepaald deelaspect van disfunctioneren zal in dit boek al gauw iets van zijn gading vinden. Bezwaarlijk voor de lezer die het hele terrein van disfunctioneren zou willen overzien is de enorme overlap tussen de diverse hoofdstukken. Het totale aantal pagina's zou gemakkelijk tot twee derde van het huidige volume kunnen worden teruggebracht, zonder dat de kwaliteit van de verschillende hoofdstukken er onder lijdt. Een tweede beperking is dat de auteurs blijkbaar alle vrijheid hebben gekregen in hun benadering van het beschreven deelonderwerp. Zodoende worden hoofdstukken van meer beschouwelijke aard min of meer lukraak afgewisseld door richtlijnachtige stappenplannen. Het boek levert echter een belangrijke bijdrage aan de discussie, in alle openheid, over het (dis)functioneren van artsen. Het is voor iedere huisarts en huisarts in opleiding de moeite waard er kennis van te nemen, maar dan na een gerichte keuze voor die capita selecta die aansluiten bij de individuele informatiebehoefte.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen