Nieuws

Overdracht herpes genitalis vermindert met dagelijks valaciclovir

Gepubliceerd
10 april 2004

Een groot internationaal onderzoek heeft laten zien dat één dagelijkse dosis van 500 mg valaciclovir de overdracht van het herpesvirus vermindert in monogame relaties. In een gerandomiseerd onderzoek is bij 1484 monogame stellen, waarvan een partner bekend was met symptomatische herpes genitalis en de ander seronegatief voor HSV-2, gekeken naar het effect van valaciclovir op de overdracht van het virus. De geïnfecteerde partner kreeg dagelijks medicatie (valaciclovir of placebo) en tevens werd er voorlichting gegeven over veilige seks door condoomgebruik. Gedurende acht maanden werden de deelnemers maandelijks onderzocht op overdracht van het virus. Bij de groep die valaciclovir gebruikte, was er een significante vermindering van de overdracht van het HSV-2. De mate van overdracht was natuurlijk ook afhankelijk van het aantal seksuele contacten en of daarbij gebruikgemaakt werd van een condoom. De overdrachtsfrequentie was in de valaciclovirgroep 0,35 per 1000 seksuele contacten en 0,68 per 1000 seksuele contacten in de placebogroep. Deelnemers die frequent een condoom gebruikten (slechts 20%) en valaciclovir slikten hadden de laagste overdrachtfrequentie maar ook hier was de barrière niet waterdicht. Prettige bijkomstigheid was dat ook het recidiefpercentage bij de al besmette partner afnam (77% in placebogroep en 39% in de valaciclovirgroep gedurende de 8 maanden). De bijwerkingen waren mild en er werd geen resistentie tegen valaciclovir ontdekt. Deze resultaten moeten onze houding dat er niets te doen is aan herpes genitalis toch wat relativeren. Het is dan ook goed te verdedigen om een persoon met genitale herpes deze onderhoudsbehandeling aan te bieden. Hierbij moet dan nog steeds gewezen worden op het gebruik van condooms en eventuele seksuele onthouding tijdens een recidief. En ook dan is deze combinatie nog niet waterdicht. (RD)

Literatuur

  • 0.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen