Nieuws

Palliatieve zorg

Gepubliceerd
5 oktober 2011

Uit het artikel van Bart Schweitzer ‘Overdracht in de palliatieve zorg aan de huisartsenpost’ blijkt dat de overdracht van de eigen huisarts aan de dokterspost ernstig tekortschiet.1 Er is actie nodig, want wat een vermoeden was is bewaarheid. Over het medische aspect wordt slechts in 45% gecommuniceerd. Nog veel slechter is het gesteld met de overdracht van de wensen van de patiënten (slechts 25% van deze 45%). De onlangs aan alle artsen toegestuurde KNMG-handreiking Tijdig praten over het overlijden zou ertoe moeten bijdragen dat er een gesprek plaatsvindt. De handreiking bevat gesprekspunten om de vragen en verwachtingen van patiënten te verkennen. Voor de registratie van de wensen van de patiënt ten aanzien van zorg in de palliatieve fase en bij levensbeëindiging is in het huidige EPD geen duidelijke plek voorhanden. Artsen noteren het gesprek vaak in de journaalregel. Als er een duidelijke wilsverklaring is afgegeven wordt die vaak als extra attentieregel of als ruiter (LT) weergegeven. Deze notering is geschikt voor de eigen huisartsenpraktijk, maar niet voor een goede communicatie naar buiten. Hiervoor is het van belang dat deze informatie op een herkenbare plek in het EPD wordt vastgelegd. In het HIS-referentiemodel 2010 is daarvoor het onderdeel Beleid gedefinieerd, maar dat is nog niet ingebouwd. Het NHG adviseert als tijdelijke oplossing een aparte episode aan te maken met ICPC-code ‘A20 - Verzoek/gesprek over euthanasie’. De titeltekst bij de ICPC-code A20 kan worden aangepast. Het is gewenst dit zo specifiek mogelijk te doen (bijvoorbeeld wil wel/niet reanimatie, euthanasie, opname). Deze episode dient een attentiewaarde dan wel probleemstatus te krijgen. Het artikel van Schweitzer et al. moet ons tot actie aanzetten. Verbetering van de overdracht van relevante gegevens van de eigen huisarts naar de huisartsenposten is één ding. Wat betreft de wensen van de patiënten zal het helpen als we de registratie ervan in ons HIS voor communicatie op orde hebben en de HIS-leveranciers aan het onderdeel Beleid werken. Met deze brief wil ik een lans breken voor een zorgvuldige, adequate en eenduidige registratie van de wensen van de patiënten in het HIS, voorlopig middels de ICPC-code A20 voor een episode of probleem met aangepaste titeltekst. Lucas Koch

Literatuur

  • 1.Schweitzer BPM, Blankenstein AH, Deliens L, Van der Horst HE. Overdrachten in de palliatieve zorg aan de huisartsenpost. Huisarts Wet 2011;54:422-6.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen