Alle nummers
Archief tijdschrift

2011, nummer 10

Jaargang
54

Nieuws

 • Antidepressivaboek valt tegen

  Doelgroep Huisartsen, psychiaters, apothekers en degenen die in opleiding zijn. De titel van het boek is aansprekend. Een goede afweging van de voor- en nadelen van verschillende antidepressiva kan voor de Nederlandse huisarts immers zeer behulpzaam zijn, bijvoorbeeld als het gaat om…

 • ‘Draai dat armpje naar binnen!’

  Omdat Krul graag het aiothotraject wilde afleggen, solliciteerde ze naar de drie vacatures die er op dat moment waren. ‘Ik wilde graag promoveren want ik ben een nieuwsgierig mens en ook wilde ik wel eens weten hoe het is om op een kantoortje te zitten. Je krijgt meteen ook een stuk…

 • Beestjes

  Zoals trouwe lezers van deze columns wel weten, ben ik opgegroeid in een klein huis, waarvan een dameskapsalon een groot deel in beslag nam. Wanneer ik als kleine jongen een boek zat te lezen, en mijn moeder volgens haar logica meende dat ik kennelijk niets te doen had, moest ik haar helpen. Soms…

 • Oppervlakkige veneuze trombose

  Van oudsher maakt men onderscheid tussen oppervlakkige veneuze trombose (OVT) en diepe veneuze trombose (DVT) van het been op basis van de ligging van de veneuze vaten. OVT werd doorgaans beschouwd als een onschuldige aandoening. Uit nieuwe gegevens blijkt dat dit standpunt genuanceerd moet…

 • Hoop voor de toekomst?

  Doelgroep (Bij zorggroepen en beleidsvorming betrokken) huisartsen, zorgverzekeraars, toezichthouders, patiëntenverenigingen, beleidsmakers en politici. Inhoud Minister Schippers van VWS verdedigt in de Tweede Kamer de zorgbegroting van het kabinet Rutte met de woorden ‘De premiebetaler moet…

 • Voor oorsmeer geen huisarts meer nodig?

  Het uitspuiten van oren wordt in de huisartsenpraktijk veel gedaan. Voor patiënten die regelmatig last hebben van door cerumen verstopte oren, zit er niets anders op dan een afspraak met de assistente te maken en weer de oren uit te laten spuiten. Dat kost deze patiënten veel tijd en zij zijn…

 • Generalisme

  H&W wil hét podium zijn voor discussie over onderwerpen die relevant zijn voor het werk van de Nederlandse huisarts. We zijn in Nederland met zo’n 10.000 huisartsen en hebben allemaal een mening. We lopen mondiaal voorop, zowel wat betreft de ontwikkeling van het vak als de wetenschappelijke…

 • Diclofenacgel bij gonartrose

  Vraagstelling Paracetamol is vanwege het brede veiligheidsprofiel de eerste keus bij de medicamenteuze behandeling van gonartrose. NSAID’s zijn tweede keus. Bij NSAID’s wordt terughoudendheid geadviseerd bij ouderen, patiënten met nierinsufficiëntie, hypertensie, hart- en vaatlijden en bij…

 • Film Alzheimer Experience slaagt in opzet

  Op internet staat een interactieve film die kan helpen meer inzicht te krijgen in het gedrag van mensen met de ziekte van Alzheimer. De film is gemaakt door de onafhankelijke organisatie Alzheimer Experience. Anne Mei The en Marco Ouwehand zijn de initiatiefnemers van deze professionele film …

 • Gering effect motiverende gespreksvoering

  Huisartsen zijn actief betrokken bij de behandeling van diverse verslavingen, met name nicotineverslaving. Ze zijn echter minder betrokken bij de behandeling van patiënten die verslaafd zijn aan alcohol of drugs en patiënten met een verslaving presenteren zich niet graag op het spreekuur…

 • Verrassende bijwerkingen antidepressiva bij ouderen

  De keuze voor een antidepressivum bij oudere depressieve patiënten wordt mede bepaald door potentiële bijwerkingen en contra-indicaties bij bepaalde aandoeningen. In het algemeen wordt bij deze patiënten eerder gekozen voor een antidepressivum uit de groep van de SSRI’s en de SNRI’s, gebaseerd…

 • De nieuwe kleren van de keizer

  Graag reageer ik op het artikel over ‘de nieuwe kleren van de keizer’.1 Het stuk is mij uit het hart gegrepen en legt nog weer eens de nadruk op het werk van de dokter als medicijn. Reeds sinds de oprichting van het NHG ben ik lid en heb als zodanig haar hele geschiedenis meegemaakt. Natuurlijk…

 • De rek eruit?

  Stretchen is een ritueel. Rondom sportparken en op de speelvelden staan regelmatig groepjes sporters de spieren te rekken en te strekken. Maar is dat nu wel of niet effectief? Waarschijnlijk is dat vaker punt van discussie in de sportkantine dan in de huisartsenpraktijk. Australische…

 • Kennistoets

  Ik las in de Kennistoets in H&W 6 bij antwoord 5 betreffende het toedienen van epinefrine na een allergische reactie op een wespensteek dat deze ‘intramusculair (of langzaam intraveneus)’ dient te worden gegeven. Epinefrine mag echter alleen intraveneus worden gegeven in extreme gevallen,…

 • E-learning en feedback verbetert spirometrie marginaal

  De onderzoekers voerden een mooie cluster trial uit in de regio Helmond met 19 huisartsenpraktijken. Na een opfriscursus voor de praktijkverpleegkundigen, zowel in de interventie- als controlegroep, kreeg de interventiegroep een cd-rom met een e-learningcursus en werden de spirometriemetingen…

 • Palliatieve zorg

  Uit het artikel van Bart Schweitzer ‘Overdracht in de palliatieve zorg aan de huisartsenpost’ blijkt dat de overdracht van de eigen huisarts aan de dokterspost ernstig tekortschiet.1 Er is actie nodig, want wat een vermoeden was is bewaarheid. Over het medische aspect wordt slechts in 45%…

 • Handvatten bij duizeligheid

  Amsterdamse onderzoekers keken welke duizeligheidgerelateerde factoren daadwerkelijk negatief van invloed waren op het dagelijks leven van ouderen. De achterliggende gedachte was dat juist de identificatie van deze indicatoren een optimale behandeling mogelijk maakt. Cross-sectioneel onderzoek…

 • Palliatieve zorg 2

  Met veel interesse hebben wij het artikel gelezen van Schweitzer et al. De conclusie dat de huisarts bij slechts 25% van de palliatieve patiënten een overdracht had geschreven, kunnen wij onderschrijven. In een onderzoek waarbij gebruik werd gemaakt van de database van de Huisartsenpost Groningen…

 • Fietsen is gezond, ook in de stad

  In 2007 startte in Barcelona een ‘Bicing’-project, analoog aan onze ‘witte fietsen’ op de Veluwe, waarbij inwoners gebruik kunnen maken van publieke fietsen. Elf procent van de Barcelonezen schreef zich in en circa 2% maakt er regelmatig gebruik van, vooral voor korte ritjes (gemiddeld 3,3 km)…

 • Behandeling van depressie

  Mensen met een depressie worden meestal behandeld door de huisarts en zij krijgen vaak psychofarmaca. Dit kunnen we afleiden uit gegevens van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) over 2008. Gezien de wensen van patiënten zou de huisarts echter vaker de gelegenheid moeten hebben…

 • Heldere communicatie binnen handbereik

  Doelgroep Huisartsen, SEH-artsen, medisch specialisten en artsen in opleiding. Inhoud Communicatie met patiënten is zo’n fundament van het huisartsenvak dat we wellicht af en toe vergeten dat we het doen, maar ook dat er duizend varianten zijn. Het vormt de sleutel tot een goede arts…

 • De Academische Werkplaats: inspiratie voor vernieuwing

  De definitie van ZonMw luidt: ‘Een Academische Werkplaats is een kennisinfrastructuur waarin praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen samenwerken’. Academisch staat dan voor creatief, nieuwsgierig en vernieuwend, doordacht en transparant. Het doel is tweeërlei: verdere professionalisering…

Wetenschap

 • Kwaliteit van spirometrie in de eerste lijn

  Spirometrie is onmisbaar bij het diagnosticeren en monitoren van chronische luchtwegaandoeningen. Ruim de helft van de huisartsenpraktijken in Nederland voert spirometrietests uit in eigen beheer. Van die spirometrietests voldoet ongeveer eenderde aan de internationale kwaliteitsnormen…

 • Sneltests: hoop of hype?

  Sneltests kunnen een welkome aanvulling vormen op het diagnostisch arsenaal van de huisarts. De test dient dan wel voldoende valide, betrouwbaar, snel en robuust te zijn, en te worden gebruikt bij de juiste indicatie. Het nut van de sneltest dient te zijn aangetoond in een met de…

 • Stoppen met langdurig benzodiazepinegebruik

  Veel methoden om langdurig benzodiazepinegebruik te beperken zijn effectief op de korte termijn. Er zijn weinig gegevens over het langetermijneffect. Tien jaar na een minimale interventie met behulp van een ‘stopbrief’ gebruikt het grootste deel van de patiënten die initieel…

 • Een nieuw maatkostuum voor de keizer

  In een recent verschenen commentaar uit Jozien Bensing haar zorgen over de Nederlandse huisarts. Was deze vroeger geliefd bij patiënten, overheid en zelfs de WHO, nu dreigt de huisarts in haar nakie te komen staan. Patiënten zouden in de nieuwe huisarts niet meer de vertrouwde, immer aanwezige …

 • Dipyridamol effectief na TIA of herseninfarct

  Zonder secundaire preventie bedraagt het risico op een vasculair event na een TIA of herseninfarct 9%. Behandeling met acetylsalicylzuur verlaagt de kans op een recidief niet-dodelijk herseninfarct en niet-dodelijk myocardinfarct met circa 22%. De relatieve reductie van de mortaliteit…

Praktijk

 • Huisarts en de zorg voor kwetsbare ouderen

  Als gedragswetenschappelijk docent en onderzoeker merk ik onder huisartsen in opleiding duidelijke voorkeuren voor bepaalde ziektebeelden bij kwetsbare ouderen. Er is een grote discrepantie tussen het enthousiasme over zorg voor patiënten met dementie en voor palliatieve zorg voor…

 • Rot gevoel

  Laatst zag ik een moeder continu mopperen tegen een peutertje van 3 jaar. Ze ging maar door met corrigeren, de ene na de andere negatieve opmerking. Op luide toon vertelde ze dat wurm wat het allemaal niet goed deed. Ik werd er beroerd van. Het gaf een rot gevoel om het te zien. Ik weet niet goed…

 • Sterfbed

  Een sterfbed kan mooi zijn als je de tijd hebt en als je niet alleen bent. Sterven is dan rustig wegglijden, met een beneveld brein de laatste dagen. Mensen bij je, liefdevol afscheid, in je eigen tempo. We denken dat de comateuze geest rustig wordt van die bekende stem, van de hand die vasthoudt…

 • Radiotherapie

  Ongeveer tweederde van de patiënten met kanker krijgt radiotherapie als curatieve of palliatieve behandeling. Door preciezere bestralingstechnieken, betere beeldvorming en multidisciplinaire toepassing in combinatie met chirurgie en chemotherapie is radiotherapie steeds effectiever…

 • Conversiestoornis

  Op de huisartsenpost komt een telefoontje binnen van een kraamverzorgster. Zij is bij de 31-jarige mevrouw Wevers, die vier dagen geleden is bevallen van een dochter. Mevrouw Wevers is sinds vandaag steeds meer verward en reageert niet goed als ze wordt aangesproken. Ze ligt in bed en staart…