Nieuws

Partnerondersteuningsprogramma langdurig effectief

Gepubliceerd
10 juli 2004

Depressieve symptomen komen veel voor bij partners van demente patiënten. Eerder al was aangetoond dat een uitgebreid ondersteuningsprogramma een vermindering gaf van deze depressieve symptomen.1 In vervolgonderzoek toonden dezelfde onderzoekers ook aan dat deze effecten langer dan 3 jaar aanhouden.2 Ze onderzochten 406 partners van demente patiënten in New York. De helft ontving de gebruikelijke begeleiding (controlegroep), de andere helft kreeg uitgebreide begeleiding. De interventie bestond uit: 2 individuele sessies, 4 familiegesprekken, wekelijkse deelname aan een supportgroep en jarenlange ad-hocbegeleiding bij problemen. De interventie werd steeds inhoudelijk afgestemd op de persoonlijke behoeftes van de partner. Depressieve symptomen werden gemeten met de Geriatric Depression Scale. Partners uit de interventiegroep hadden significant minder depressieve symptomen na het eerste deel van de interventie. Deze verschillen bleven ruim 3 jaar significant, onafhankelijk van de ernst van dementie en zelfs onafhankelijk van verpleeghuisopname en het overlijden van de patiënt. De auteurs vinden het belangrijk dat een vast persoon de begeleiding geeft. De uitkomsten van deze onderzoeken onderstrepen het belang van op het individu afgestemde begeleiding en de noodzaak van een systeem met case-managers. (AW)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen