Nieuws

Persisterende buikklachten bij patiënten met cholecystolithiasis

Gepubliceerd
7 januari 2022
Meer dan de helft van de patiënten met cholecystolithiasis keert na verwijzing naar de tweede lijn terug bij de huisarts vanwege persisterende buikklachten, onafhankelijk van de cholecystectomie. Pre-existente buikklachten zijn daarvoor een belangrijke voorspeller. Dat blijkt uit onderzoek bij 17 Nederlandse huisartsenpraktijken die zijn gelieerd aan het Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk.
0 reacties

Uit de beschikbare registratiedata selecteerden de onderzoekers alle patiënten van 18 jaar en ouder die tussen 2012 en 2016 de diagnose cholecystolithiasis kregen. Vervolgens analyseerden zij de zorgconsumptie 3 jaar voor en 3 jaar na deze diagnose, waaronder voorgeschreven medicatie en bijkomende diagnoses die aan buikklachten waren gerelateerd. In een subset-analyse van 7 willekeurige praktijken keken ze naar verwijzingen en operaties.

In totaal kregen 633 patiënten de diagnose cholecystolithiasis (gemiddelde leeftijd 54,7 jaar; 64% vrouw; gemiddeld BMI 29,8). Bij 95% werd medicatie voorgeschreven, met name NSAID’s (84%) en maagzuurremmers (80%). Bij 57% werden nog andere abdominale diagnoses gesteld: buikpijn (31%), maagpijn (14%), constipatie (11%) en refluxgerelateerde ziekten (10%). Dit betrof de periode 3 jaar voor tot 3 jaar na de diagnose galsteenlijden.

Van de 294 patiënten met galsteenlijden in de subset-analyse was 79% verwezen naar de tweede lijn. De mediane tijd tussen diagnose en verwijzing was 9 dagen (IQR 43); ‘slechts’ 62% van de verwezen patiënten had koliekpijn. Van de patiënten onderging 63% een cholecystectomie.

Meer dan de helft van de patiënten verwezen voor galstenen, komt terug bij de huisarts met persisterende buikklachten, ondanks cholecystectomie. Het betreft vooral patiënten die voor verwijzing al vaak buikklachten hadden. Huisartsen kunnen patiënten beter informeren over het middelmatige effect van een cholecystectomie en dienen terughoudend te zijn met verwijzen bij atypische klachten. 

Literatuur

  • Thunnissen FM, et al. Healthcare utilisation of patients with cholecystolithiasis in primary care: a multipractice comparative analysis. BMJ Open 2021;11:e053188.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen