Nieuws

Persisterende symptomen na acute diverticulitis

Gepubliceerd
3 mei 2019
Er is nog weinig bekend over het beloop van symptomen na een aanval van acute, ongecompliceerde diverticulitis. Recent onderzoek toont aan dat één tot twee jaar na een episode van acute, ongecompliceerde diverticulitis meer dan eenderde van de patiënten persisterende symptomen heeft.
0 reacties

Nederlandse onderzoekers verrichtten een observationeel onderzoek binnen een gerandomiseerde klinische trial naar antibiotische behandeling bij patiënten met een door CT bewezen primaire, ongecompliceerde, acute diverticulitis. Zij beoordeelden bij 528 patiënten de kwaliteit van leven en klachten met behulp van vragenlijsten op 3, 6, 12 en 24 maanden. De onderzoekers definieerden persisterende symptomen op 12 en 24 maanden als een symptoomscore gelijk aan de laagste 16% die werd gemeten in een gezonde referentiegroep. Er was geen verschil in uitkomsten op de scorelijsten (kwaliteit van leven) tussen de observationele groep en de groep die antibiotica kreeg. Afhankelijk van de gebruikte vragenlijst had in totaal 32,2 tot 38,2% van de patiënten persisterende symptomen na één of twee jaar en had 24 tot 26% buikpijnklachten. Risicofactoren voor persisterende symptomen waren een gemiddelde visueel analoge (VAS) pijnscore van ≥ 3,75 gedurende de eerste tien dagen van de ziekte (OR 2,77; 95%-BI 1,6 tot 4,8) en een langere tijd (≥ 28 dagen) tot herstel (OR 2,25; 95%-BI 1,31 tot 3,88). De meest voorkomende symptomen waren winderigheid, gerommel in de darmen, frequente defecatie, opboeren en een vol gevoel. Er zijn ook kanttekeningen bij dit onderzoek: het betreft een tweedelijnspopulatie, er was ongeveer 26% uitval op 12 en 24 maanden, en de vragenlijsten vroegen naar klachten van de afgelopen week. 

Dit onderzoek laat niettemin zien dat patiënten na een acute, ongecompliceerde diverticulitis vaak buikklachten houden, onafhankelijk van de behandeling met of zonder antibiotica. Dat is goed om te weten bij uw voorlichting aan deze patiënten. 

Literatuur

  • Van Dijk ST, et al. Quality of life and persistent symptoms after uncomplicated acute diverticulitis. Dis Colon Rectum 2019;62:608-14.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen