Nieuws

Persoonsgericht onderzoek naar relatie darmmicrobioom en chronische klachten

Gepubliceerd
4 maart 2019
Wat voor de ene patiënt wel werkt, werkt voor de andere patiënt niet, dat merken we vaak in de spreekkamer. Dit punt blijft vaak onderbelicht in klassieke RCT’s waarbij onderzoekers naar de gemiddelde effecten kijken en niet naar de variatie tussen patiënten. In een nieuw Amsterdams onderzoek gebeurt dat wel. De onderzoekers bekijken de invloed van de individuele darmflora op darmklachten en vermoeidheid bij patiënten met een chronische ziekte.
0 reacties

De combinatie van een chronische ziekte (zoals diabetes, reuma en kanker) met darmklachten en vermoeidheid komt regelmatig voor in de huisartsenpraktijk.14 Daarvoor is nog geen effectieve behandeling, de huisarts kan alleen voorlichting geven. Er is weinig onderzoek gedaan naar een individuele aanpak voor deze patiënten. In 2019 is een project gestart waarin deze patiënten zelf hun belangrijkste uitkomstmaten formuleren, en deze gedurende het onderzoek bijhouden met behulp van een app. De uitkomstmaten zijn persoonlijk en op de patiënt afgestemd, in tegenstelling tot de klassieke onderzoeken waarin voor iedereen dezelfde uitkomstmaten worden gehanteerd.56 Ook de interventie wordt samen met de patiënt op maat gemaakt op grond van de klachten en uitslagen van aanvullend onderzoek, zoals de analyse van het darmmicrobioom.7 Voor een toenemend aantal chronische ziekten is bekend dat deze een relatie heeft met de samenstelling van de darmflora.8

In dit onderzoek kijken 500 patiënten of hun klachten samenhangen met afwijkingen in het darmmicrobioom en of behandeling hiervan met supplementen en probiotica die bij hun eigen darmmicrobioom passen, effect hebben. Patiënten melden zich aan via de website en vullen online een aantal screeningsvragen in, waarna de eigen huisarts nagaat of de patiënt in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek.

Deze nieuwe methode van onderzoek is uniek, omdat de individuele behandeldoelen van de patiënt vooropstaan en de individuele uitkomsten worden benut voor onderzoek op groepsniveau.910 De eerste resultaten worden in de loop van 2020 verwacht.

 

Lees ook de andere artikelen over dit onderwerp:

Dik K, Te Velde AA. Persoonsgericht onderzoek naar relatie darmmicrobioom en chronische klachten. Huisarts Wet 2019;62:DOI:10.1007/s12445-0029-7.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen