Nieuws

QT-interval meten met smartphone

Gepubliceerd
2 maart 2022
Verlenging van het QT-interval is een zeldzame maar potentieel gevaarlijke bijwerking van enkele veelgebruikte medicijnen, zoals azitromycine en domperidon. Huisartsen maken vaak geen ecg bij het voorschrijven van deze medicatie, onder andere om logistieke redenen. Mogelijk biedt de smartphone hier uitkomst. Volgens recent onderzoek kan een ecg-apparaatje dat aan een smartphone wordt gekoppeld het QT-interval betrouwbaar bepalen bij een normaal QT-interval. Of je een verlengd QT-interval hiermee kunt uitsluiten, is helaas niet onderzocht.
0 reacties

De onderzoekers analyseerden de testeigenschappen van een aan een smartphone gekoppeld ecg-apparaatje voor het aflezen van het QT-interval. Ze vergeleken het 1-afleiding-ecg met een conventioneel 12-afleidingen-ecg bij 125 volwassenen, waarbij de betrokken huisartsen een ecg lieten maken voor een niet-spoedeisende indicatie. De onderzoekers lazen het QT-interval handmatig af, geblindeerd voor klinische gegevens.  

De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 61 jaar, 50% was vrouw en 6% had een ritmestoornis. Het QT-interval gecorrigeerd voor de hartfrequentie (QTcB) verschilde niet significant van het smartphone-ecg en afleiding 1 van het 12-afleidingen-ecg (gemiddeld verschil 1 ms; ± 21 ms standaarddeviatie). Bij 93% van de patiënten was het verschil in QTc-tijd minder dan 40 ms (klinisch acceptabele overeenkomst). Er waren 5 patiënten met een extreme QTc-tijd (te kort ≤ 340 ms of te lang ≥ 480 ms) in afleiding 1; deze werden gemist op het smartphone-ecg (sensitiviteit 0% en specificiteit 99,2%).  

We kunnen concluderen dat het nog onbekend is hoe betrouwbaar de applicatie een verlengd QT-interval uitsluit. Bovendien zal deze toepassing voor veel huisartsen pas echt drempelverlagend zijn als de app het QT-interval automatisch berekent. Desondanks zijn de resultaten veelbelovend. Het zou mooi zijn als we in de toekomst in de spreekkamer of zelfs thuis het QT-interval eenvoudig konden bepalen.

Literatuur

  • Beers L, et al. Manual QT interval measurement with a smartphone-operated single-lead ECG versus 12-lead ECG: a within-patient diagnostic validation study in primary care. BMJ Open 2021;11: e055072.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen