Nieuws

Redactioneel

Gepubliceerd
10 juni 2007

De Nederlandse huisarts is meer tevreden dan collega’s uit Australië, Canada, Duitsland, Engeland, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Die tevredenheid betreft onder meer het gezondheidszorgsysteem, de vrijheid om beslissingen te nemen die aansluiten bij de behoeften van de patiënt en het inkomen. Minder tevredenheid is er over de ICT, follow-upprocedures bij medische missers en het kwaliteitbeleid in de praktijk. Maar toch ook weer goed nieuws dat er nog wat te verbeteren valt. De behandeling van angst- en paniekstoornissen door middel van de NHG-Standaard of begeleide zelfhulp in de eerste lijn is net zo effectief als cognitieve gedragstherapie in de tweede lijn. Huisartsen vonden de adviezen uit de NHG-Standaard wel moeilijk toepasbaar, iets om rekening mee te houden bij de herziening. Nog meer ggz: de depressieschaal van de Vierdimensionale Klachtenlijst maakt het huisartsen mogelijk om onderscheid te maken tussen mensen met en zonder depressie. Een artikel met veel getallen rond vooraf- en achterafkansen, maar helder uitgelegd. Dan de aanrijtijd vanuit de huisartsenpost: onderzoek op vier posten laat zien dat deze met name bij de groep met de hoogste urgentie te wensen over laat: eenderde van de visites bereikt de patiënt niet binnen de streeftijd die voor deze categorie geldt. De klinische les daagt de huisarts uit meer gebruik te maken van de consultfunctie van de verpleeghuisarts. Tegelijkertijd wordt de verpleeghuisarts uitgedaagd om uit zijn hok te komen. In dit nummer maar liefst drie brieven naar aanleiding van het artikel over restless legs uit het aprilnummer. Waarmee maar weer bewezen is dat dit tijdschrift wordt gelezen. Maar de kritische toon van de brieven stemt tot nadenken. Loopt Huisarts en Wetenschap aan de leiband van de farmaceutische industrie? Dient elk onderzoek waar commerciële belangen mee gemoeid kunnen zijn uit het blad te worden geweerd? Auteurs en redactie reageren.

Ondertussen begint het ‘jubelnummer’ ter gelegenheid van 50 jaar H&W steeds meer vorm te krijgen, nog even geduld…. De interim-redactie

Abuis

In het artikel ‘Dreiging van een influenzapandemie: hope for the best, prepare for the worst’ (Huisarts Wet 2007;50:101-2) is sprake van een verkeerde naamgeving en websiteverwijzing. In de rechterkolom wordt het Landelijk Centrum voor Infectieziekten genoemd, dit moet zijn Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en de website voor het verkrijgen van informatie over draaiboeken is www.rivm.nl/infectieziekten Jose van de Velde, Projectassistente Communicatie RIVM

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen