NHG Forum

‘Samenwerken levert meer op’

Gepubliceerd
30 juli 2021
Per 1 juli 2021 droeg Stichting LINKH, het Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteitsbeleid Huisartsenzorg, haar werkzaamheden over aan het NHG en het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG. Bestuursleden Paul Heuberger en Pieter Antonides zijn blij met deze ontwikkeling. ‘De toekomst van de huisartsenzorg en het kwaliteitsbeleid is bij het NHG in hele goede handen.’
0 reacties
Pieter Antonides en Paul Heuberger
Pieter Antonides (links) en Paul Heuberger

Paul Heuberger was vanaf de oprichting betrokken bij LINKH. ‘Het NHG is de juiste plek waar het idee over de kwaliteit van de individuele huisarts en totale huisartsenzorg goed gewaarborgd is. Zij heeft en gebruikt de mogelijkheden om het systeem wat wij hebben opgebouwd, in stand te houden en verder te ontwikkelen.’ Pieter Antonides vult aan: ‘Je merkt dat er een frisse wind waait bij de LHV en het NHG met Wendy Borneman aan het roer.’ Volgens Heuberger begint het ‘domeindenken’ dat ook LINKH parten heeft gespeeld, op te lossen. ‘Als je met verschillende partijen - regionaal en landelijk - aan tafel zit, dan zie je dynamiek ontstaan. Samenwerken levert meer op.’

Link op de overheid

De Stichting LINKH werd in 2005 opgericht door ex-districtscoördinatoren die voorheen werkzaam waren in de door de LHV opgerichte organisatie voor deskundigheidsbevordering van huisartsen. In 2005 werd de organisatie wegbezuinigd. Districtscoördinatoren Adri Evertse, Jaap Eysink Smeets, Peter de Groof, Paul Heuberger, Rianne Langelaar, Erna van Muijden en Peter Schepp wilden het netwerk van kwaliteitswerkers niet verloren laten gaan en richtten LINKH op. De naam refereert aan het feit dat de oprichters ‘link’ waren op de overheid, die met haar beleid het zorgvuldig opgebouwde kennisnetwerk dreigde te vernietigen. Heuberger: ‘We kregen op verzoek van de CvAH (de voorganger van ABC1) de taak om voor nascholing en de Perifeer Accreditatie Medewerkers (PAM) te zorgen en Erkend Kwaliteitsconsultenten (EKC) op te leiden. Een voor en door huisartsen georganiseerd netwerk om nascholing voor huisartsen te bevorderen.’ Antonides: ‘Mijn inziens een uniek netwerk dat al die jaren door bureaumedewerkers Erna en Olaf van Muijden functionerend is gehouden.’

Inhoudelijke ondersteuning

Door verdere verzelfstandiging van de regionale nascholingsorganisaties, richtte LINKH zich de afgelopen jaren vooral op de inhoudelijke ondersteuning van de PAM en de EKC. Het NHG neemt deze ondersteuning over en gaat samen met het ABC1 en 3 coördinerende PAM onder andere de jaarlijkse Kwaliteitsdag voor PAM organiseren, evenals terugkerende PAM-bijeenkomsten gericht op intervisie en nascholing. Ook pakt het NHG de samenwerking met de PAM-buitenland op. Heuberger: ‘We zijn blij dat het gelukt is om alles goed over te dragen. Sabine van Logtestijn en Marieke van den Ham van het NHG hebben hun uiterste best gedaan om alle beschreven taken over te nemen en te zorgen dat het systeem gewaarborgd is, met name het systeem van PAM en EKC.’

Ideale deskundigheidsbevordering

‘Het lijkt mij ideaal als je kan aansluiten bij het werkniveau van de individuele huisarts. Bij dat stukje waarvan blijkt dat deskundigheid tekortschiet. In de opleiding krijg je een pakket mee, daar moet je het mee doen. In de praktijk blijken een heleboel andere dingen belangrijk te zijn. Daar kom je pas gaandeweg achter. Als je behoeftegestuurde nascholing kunt maken, dan zou dat mooi zijn. Dat is lastig, omdat behoeftes ontzettend uiteenliggen. Als je het kleinschalig houdt en regionaal of lokaal kan invullen, dan is het best mogelijk.’

Heuberger noemt als voorbeeld een door hem ontwikkelde nascholingscursus waarbij van tevoren niet bekend was welke onderwerpen aan de orde kwamen. ‘Met zo’n cursus kom je tot de essentie van nascholing: zoeken naar tekortkomingen, elkaar daar in intercollegiaal verband op bevragen en stimuleren om er wat mee te doen. In kleine groepen, met directe collega’s, waarmee je een veilig milieu creëert om je bloot te geven, tekortkomingen te etaleren en samen te leren.’

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen