Nieuws

Screening op atriumfibrilleren bij thuiswonende ouderen

Gepubliceerd
5 juli 2021
Atriumfibrilleren (AF) bij ouderen blijft vaak onontdekt. Dat kan anders. Een recent onderzoek onder thuiswonende 75-plussers laat zien dat 14 dagen continue ecg-monitoring 10 keer meer AF opspoort dan de gebruikelijke zorg bij patiënten in de eerste lijn.
0 reacties

De onderzoekers includeerden 856 thuiswonende ouderen van ≥ 75 jaar met hypertensie in 48 huisartsenpraktijken in Canada en Duitsland. Patiënten met AF of patiënten die antistolling gebruikten werden uitgesloten. De interventie bestond uit 2 weken continue hartritmemonitoring met een patch-ecg (een op de borstkas bevestigde draadloze monitor). De interventie werd herhaald na 3 maanden. De controlegroep behield de huidige zorg.

De primaire uitkomstmaat was detectie van AF binnen 6 maanden na randomisatie. De onderzoekers definieerden AF als ten minste 1 episode van AF ≥ 5 minuten op de ecg-monitor of AF die werd vastgelegd met een 12 lead-ecg. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 80 jaar, 57% was vrouw en de mediane CHA2DS2-VASc-score was 4 punten. 

In de interventiegroep (n = 434) werd bij 23 deelnemers AF gevonden (5,3%). De ecg-monitor spoorde 20 gevallen van AF op, de overige 3 werden in het ziekenhuis vastgesteld met een 12 lead-ecg. In de controlegroep (n = 422) werd slechts bij 2 patiënten (0,5%) AF vastgesteld (verschil 'intention to screen'-analyse 4,8%; p = 0,001). Van de 20 patiënten bij wie de ecg-monitor AF vaststelde, werd 75% gevonden na de eerste 2 weken screenen.

Dit onderzoek toont aan dat continue hartritmemonitoring effectief is in het opsporen van AF bij oudere hoogrisicopatiënten in de eerste lijn. De NHG-Standaard Atriumfibrilleren adviseert niet om te screenen op AF, maar bij een vermoeden van AF wel een ecg of holteronderzoek te verrichten. Dit onderzoek laat zien dat er nog de nodige onontdekte gevallen van AF zijn bij oudere patiënten en alertheid hierop blijft dan ook aangewezen.

Lees meer over het onderzoek Screening for atrial fibrillation in the older population. A Randomized Clinical Trial van D.J. Gladstone, et al.

Literatuur

  • Gladstone DJ, et al. Screening for atrial fibrillation in the older population. A Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol 2021;6:558-67.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen