Nieuws

Slaapproblemen en diabetes mellitus

Gepubliceerd
25 april 2022
Insomnie, het obstructieveslaapapnoesyndroom (OSAS) en het restless-legssyndroom (RLS) komen vaker voor bij patiënten met diabetes mellitus. Slaapproblemen zijn een risicofactor voor de ontwikkeling van diabetes mellitus en kunnen leiden tot snellere progressie van deze aandoening. Opsporing en behandeling van slaapproblemen zijn geen onderdeel van de standaardzorg bij diabetes. Dat lijkt niet terecht, zo blijkt uit een literatuuronderzoek.
0 reacties

Aan de hand van een zoekopdracht in PubMed onderzochten de auteurs de prevalentie van insomnie, OSAS en RLS bij patiënten met diabetes mellitus type 2. Ze bekeken ook of deze slaapproblemen waren geassocieerd met glykemische controle, micro-en macrovasculaire complicaties, depressie, mortaliteit en kwaliteit van leven. Verder bekeken zij of behandeling van slaapproblemen deze uitkomstmaten verbeterden. De auteurs includeerden observationele en experimentele onderzoeken, waarbij zij geen systematische kwaliteitsbeoordelingen verrichtten.  

De prevalentie van insomnie, OSAS en RLS was bij patiënten met diabetes mellitus hoger dan in de algemene populatie: insomnie 39%, OSAS (55 tot 86%) en RLS (8 tot 45%) .Ook zagen de auteurs dat deze 3 slaapstoornissen vooral een negatief effect hadden op de glykemische controle.  

Gerandomiseerde gecontroleerde trials waarin werd gekeken naar het effect van de behandeling van slaapproblemen bij patiënten met diabetes mellitus waren schaars, gebaseerd op kleine aantallen deelnemers en soms niet conclusief. Conventionele behandelingen zoals gewichtsverlies, slaapadviezen en cognitieve gedragstherapie leken effectief. 

De auteurs adviseren om actief te vragen naar slaapproblemen bij de behandeling van patiënten met diabetes, gezien de hoge prevalentie en nadelige effecten daarvan. Tijdige herkenning van slaapproblemen bij deze patiënten is essentieel om de gezondheid en kwaliteit van leven te bevorderen. 

Literatuur

  • Schipper SBJ, et al. Sleep disorders in people with type 2 diabetes and associated healthoutcomes: a review of the literature. Diabetologia. 2021;64:2367-77.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen