Nieuws

Statistiekles voor patiënten

Gepubliceerd
10 juli 2007

Dankzij de toegenomen betekenis van de klinische epidemiologie gedurende de laatste decennia wemelt het in de moderne geneeskunde van de risico’s en kansen. Uitleg daarvan aan patiënten is en blijft notoir lastig. Tijd voor een Amerikaanse trial met de vraag of het aanbieden van een speciaal voor het onderzoek ontworpen eenvoudig studieboek met uitleg over kansen hierin verbetering zou kunnen brengen. De onderzoekers randomiseerden patiënten met een hoge en een lage sociaal-economische status in een studieboekgroep en een placebogroep die een al bestaand voorlichtingsboekje kreeg te lezen. Enkele weken later kregen beide groepen een toets met 18 vragen voorgelegd die betrekking had op het interpreteren van statistische uitkomsten. Bij een score van tenminste 75 (uit een totaal van 100) beschouwde men de patiënt als ‘geslaagd’. Van de deelnemers met een hoge sociaal-economische status slaagde 74% uit de studieboekgroep versus 56% van de placebogroep (p = 0,001). Bij de deelnemers met een lage sociaal-economische status waren deze getallen 44 versus 26% (p = 0,010). Gemiddeld was de score in de studieboekgroep 7% hoger dan in de placebogroep. Desgevraagd verklaarden de deelnemers dat het doornemen van het studieboekje hun interesse in medische statistiek had doen toenemen. De onderzoekers concluderen dat ook scholing van patiënten met een eenvoudig boekje het begrip van medisch-statistische data bevordert. Hoewel ze niet onderzochten of patiënten hierdoor betere beslissingen gingen nemen, lijkt het erop dat voortaan niet alleen dokters maar ook patiënten zich moeten gaan bijscholen. (TW)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen