Nieuws

Te mooi om waar te zijn (p > 0,95)

Gepubliceerd
3 september 2014
Regelmatig worden onderzoekers geconfronteerd met data die niet geheel aan hun verwachtingen of hypotheses voldoen, of nog erger, met een tekort aan geschikte data. Zeker in vakgebieden waar de publicatiedruk hoog is en de concurrentie moordend, wordt dan, zo blijkt uit de recente geschiedenis, geregeld gebruik gemaakt van dataverdichting, ook wel ‘fraude’ genoemd: het gegevensbestand wordt net zo lang opgewerkt en verrijkt tot er alsnog een publicabel resultaat uitrolt. De recente geschiedenis leert echter ook, dat deze fraude niet altijd even oordeelkundig geschiedt, waardoor de pleger na verloop van tijd toch tegen de lamp loopt en zijn handelen alom en luidkeels wordt veroordeeld. De perfecte misdaad blijkt nog niet zo eenvoudig te plegen (of wel natuurlijk, dat kunnen we niet weten).
Om in deze kennelijke lacune te voorzien geven wij een korte handleiding voor aspirant-fraudeurs. Waarop moeten zij vooral letten? Wat onderscheidt echte data van verdichte data? Wat zijn de beste technieken, en hoe werden beroemde voorgangers ontmaskerd?
Het belangrijkste principe van fraude is: doe het niet. Althans, niet zelf. Gebruik altijd een computer om data te genereren of te adjusteren. Mensen zijn fameus slecht in het verzinnen van willekeurige getallen, zeker als die ook nog aan bepaalde statistische regels moeten voldoen. Het is voor mensen al onmogelijk een echte reeks kop-of-muntworpen te verzinnen, laat staan een lijst van twintig normaal verdeelde scores met een gemiddelde van 86,7 en een standaardafwijking van 23,1. Leerzaam in dit verband zijn de lotgevallen van de Indiase onderzoeker Ram Bahadur Singh, die in de jaren negentig zeer veel schreef over voeding en cholesterol. Zoveel, dat de redacties van tijdschriften argwaan kregen, zijn ruwe data opvroegen, en er statistici op zetten.1 Het gemiddelde cholesterol was in de dieetgroep 5,46 mmol/l, in de controlegroep 5,43 mmol/l. Dat kan, maar de standaardafwijkingen bleken 0,352 en 0,296 mmol/l, en dat kan niet: p = 1 x 10-7. Ook andere data konden onmogelijk afkomstig zijn uit echte steekproeven. De onderzoeker viel hard door de mand. Tegenwoordig zijn op internet overigens uitstekende programma’s te vinden die tot op elke gewenste decimaal nauwkeurig dit soort data wel goed kunnen aanmaken – maak daarvan gebruik.
Dat voorkomt ook twee andere veel gemaakte fouten. De laatste cijfers van Singhs getallen bleken in het geheel niet uniform verdeeld, wat wel zou moeten bij echt willekeurige getallen. Wederom voor cholesterol bijvoorbeeld was het resultaat bepaald onaannemelijk: p = 6 x 10-221. Andersom mogen begincijfers juist niet altijd even vaak voorkomen: die dienen volgens de wet van Benford logaritmisch verdeeld te zijn.2
Het meest moeten aspirant-fraudeurs echter letten op resultaten die ‘te mooi zijn om waar te zijn’ – nauwkeuriger dan de meettheorie toestaat. Beroemd is de affaire rond de Franse immunoloog Jacques Benveniste, die in Nature publiceerde over het homeopathisch geheugen van water.3 Hij stelde basofielen bloot aan steeds verder verdunde anti-IgE, en liet zijn medewerkster tot driemaal toe tellen hoeveel er waren gedegranuleerd. Dan vond zij bijvoorbeeld een gemiddelde van 49, met een standaardfout van 1,7. Dat kan weer niet: de standaardfout moet rond de √49 liggen. Ook hier kan men uitrekenen hoe groot de kans is op zo’n kleine standaardfout als er echt blind geteld is: p = 2,6 x 10-20. (Had Nature dat meteen gezien, dan was de hoofdredacteur vast niet zo potsierlijk het lab van Benveniste gaan inspecteren.)
Missing media-item.
Hans van Maanen is wetenschapsjournalist.

Literatuur

  • 1.Al-Marzouki S, Evans S, Marshall T, Roberts I. Are these data real? Statistical methods for the detection of data fabrication in clinical trials. BMJ 2005;331:267-70.
  • 2.Hill TP. The first digit phenomenon. Amer Sci 1998;86:358-63.
  • 3.Davenas E, Beauvais F, Amara J et al. Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum against IgE. Nature 1988;333:816-8.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen