Alle nummers
Archief tijdschrift

2015, nummer 10

Jaargang
58

Nieuws

 • Oplossingsgerichte therapie

  Graag reageren wij op het artikel van Van Staveren over oplossingsgerichte therapie voor huisarts en POH-ggz. Zij beschrijft in haar artikel wat oplossingsgerichte therapie inhoudt en zij poogt de effectiviteit daarvan wetenschappelijk te onderbouwen. Daarbij haalt ze oplossingsgerichte therapie en…

 • Artroscopie bij degeneratieve knieaandoening weinig zinvol

  De meeste onderzoeken tonen aan dat artroscopisch ingrijpen bij ouderen met persisterende kniepijn zelden effectief is. Toch neemt het aantal artroscopische verrichtingen toe. Zweeds onderzoek toont nogmaals aan dat er maar een klein en slechts tijdelijk…

 • Invloed van kanker op het zorggebruik van partners

  Kanker heb je niet alleen. De ziekte heeft gevolgen voor patiënten èn hun familie. Veel partners van patiënten met kanker ervaren psychische problemen in de periode na het stellen van de diagnose. Ook kunnen stress en de zorg voor de patiënt negatieve gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid…

 • N = 84.496

  In een redactioneel commentaar (juli 2015) wordt gesteld dat de resultaten van de CAPiTA trial niet voldoende realistisch zijn gepresenteerd, dat er geen statistische effecten op sterfte zijn en dat de betrokkenheid van Pfizer een genuanceerde weergave van de resultaten in de weg heeft gestaan. …

 • Geen NSAID’s voor hartpatiënten!

  ‘Huisartsen doen er goed aan hun patiënten met hart- en vaatziekten af te raden om NSAID’s te gebruiken, vooral patiënten die recent een hartinfarct hebben doorgemaakt.’ Tot dit dwingende advies komen Campbell en Moliterno in een editorial in de JAMA. Zij…

 • Herkent assistente symptomen van beroerte voldoende?

  Tijdige herkenning en verwijzing van patiënten met een beroerte is van groot belang in de acute fase. In de huisartsenpraktijk heeft de assistente vaak als eerste contact met de ­pa­tiënt. Nieuw onderzoek laat zien dat assistenten de symptomen van een beroerte…

 • Kinderen met koorts op de HAP

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van M.J. Scherptong…

 • Dermawizard voegt weinig toe voor professionals

  Doelgroep Dermawizard is een zoeksysteem dat wordt aanbevolen voor mensen met huidproblemen, medische professionals (in opleiding) en paramedici/schoonheidsspecialisten. Doel is te helpen met het zoeken naar betrouwbare informatie, aldus de makers. Het is geen diagnose-instrument en evenmin…

 • ‘Artrose is geen risicofactor voor hart- en vaatziekten, en andersom ook niet’

  Op 1 april promoveerde Theun Hoeven op zijn proefschrift Vascular pathology and osteoarthritis. Population-based studies. In een interview vertelt hij over zijn onderzoeksbevindingen. Ook filosofeert hij over de mogelijke oorzaken van artrose en de verbanden…

 • Stoppen met roken: ook zinvol voor ouderen!

  Het is duidelijk dat stoppen met roken leidt tot minder cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Gezien de decennialange blootstelling van oudere rokers aan tabaksrook, wordt nog wel eens gedacht dat stoppen met roken op hogere leeftijd niet meer rendabel is. Omdat…

 • Nog even een telefoontje...?

  Weer zo’n brief met een afwijkende mammografie-uitslag. Hoeveel onrust zaait u dit keer met uw telefoontje? Nodigt u de patiënt toch maar uit aan het eind van het spreekuur? Mevrouw zit er al doorheen na het overlijden van haar zus. Of gaat u, op weg naar huis, even langs om uitleg te geven over de…

 • Valpreventie en vitamine D

  Vallen is een bedreiging voor het welzijn van ouderen. Bij 20% van de valincidenten is medische zorg noodzakelijk, bij de helft hiervan is er sprake van een fractuur. Het is overtuigend aangetoond dat thuiswonende ouderen 15 tot 50% minder vallen door regelmatige kracht- en…

 • De diabeteslobby

  Een kleine groep onderzoekers, allemaal in dienst van de farmaceutische industrie óf door hen gesponsord, bepaalt de wetenschappelijke opinie­vorming over de behandeling van diabetes mellitus. Slechts een klein deel van de publicaties in wetenschappelijke…

 • COPD: vergrote kans op exacerbatie bij bètablokker?

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van dr. J.A.H. Eekhof • Correspondentie: j.eekhof@nhg.org. Vraagstelling Op het spreekuur kwam een 64-jarige man met in de…

 • Tevredenheid over terminale zorg

  Uit Engels onderzoek blijkt dat de familie van terminale patiënten niet altijd tevreden is over de aan huis geleverde zorg in de laatste 3 maanden. De vraag is of we in Nederland vergelijkbare resultaten zouden krijgen bij een dergelijk tevredenheidsonderzoek…

 • Eenvoudige gedragsinterventies bij bedplassen

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary Health Care Field, Radboudumc Nijmegen • Correspondentie: floris.vandelaar@radboudumc.nl. Context …

 • Heropname beste in zelfde ziekenhuis

  Als er complicaties ontstaan na een operatie is het voor de patiënt het beste om heropgenomen te worden in hetzelfde ziekenhuis. Dagelijks worden patiënten ontslagen uit het ziekenhuis na een operatie en neemt de huisarts de zorg weer over. Nieuw onderzoek…

Wetenschap

 • Berichtgeving door de huisarts bij bevolkingsonderzoeken

  Het bevolkingsonderzoek borstkanker en het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker stellen de huisarts in de gelegenheid een patiënt persoonlijk op de hoogte te brengen van een afwijkende uitslag. …

 • Etnische verschillen bij een acuut hartinfarct

  Turkse mannen en Surinamers in Nederland hebben een hogere incidentie van een acuut hartinfarct dan autochtone Nederlanders; Marokkanen hebben een lagere incidentie. De incidentie van een acuut hartinfarct neemt na…

 • Voorspellen van kwaliteit van leven van COPD-patiënten

  De meeste COPD-patiënten worden door de huisarts behandeld. Kwaliteit van leven is een belangrijke uitkomstmaat. Voorgaande kwaliteit van leven is de sterkste…

 • De rol van de huisarts bij huidtumoren

  De stijgende incidentie van huidkanker zal leiden tot een toename van de zorgvraag, ook in de huisartsenpraktijk. Huisartsen behandelen momenteel voornamelijk actinische keratosen, veelal met cryotherapie, en soms…

 • Diagnose van vitamine-B12-tekort

  Er is in de huisartsenpraktijk een groeiende belangstelling voor vitamine-B12-tekort. Dit is te zien aan de jaarlijkse stijging van het aantal vitamine-B12-aanvragen binnen de eerste lijn. Bijvoorbeeld in de regio Nijmegen steeg dit van bijna 2000 aanvragen in 2004 tot ruim 11.500 in 2014. Het…

Praktijk

 • Immunotherapie voor de huisarts

  IgE-gemedieerde aandoeningen komen veel voor en vragen veel aandacht in de dagelijkse praktijk. Er zijn aanwijzingen dat nieuwe vormen van sublinguale immunotherapie met smelttabletten effectief zijn en…

 • Ondertussen in TPO 5

  In het redactioneel vraagt TPO-redactielid en huisarts Mattees van Dijk de onderwerpen in het oktobernummer van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning niet te missen: genezing van diabetes type 2, reuma en risico op hart- en vaatziekte, snurken en…

 • Tinnitus

  Tinnitus komt veel voor en kan gepaard gaan met een hoge ziektelast. De oorzaak van tinnitus is in het algemeen gehoorverlies. Wij adviseren om bij iedere tinnituspatiënt een screeningsaudiogram…

 • Kennistoets: antwoorden

  1 c Hoekstra CEL, Venekamp RP, Van Zanten GA. Tinnitus. Huisarts Wet 2015;58(10):548-51. 2 c Hoekstra CEL, Venekamp RP, Van Zanten GA. Tinnitus. Huisarts Wet 2015;58(10): 548-51. 3 c Hoekstra CEL, Venekamp RP, Van Zanten GA…

 • Gemiddelde, mediaan en spreidingsmaten

  De eerste tabel van een onderzoeksartikel geeft vaak een beschrijving van de populatie waarin het onderzoek is gedaan. Voor een aantal variabelen wordt het gemiddelde en de standaarddeviatie (SD) gepresenteerd. Soms wordt geen gemiddelde gegeven maar de mediaan en wordt de SD…

 • Koolstofmonoxide intoxicatie

  Tijdens een dienst op de huisartsenpost kregen we een melding van een 60-jarige vrouw die onwel was geworden na het douchen. Het was zwart voor haar ogen geworden en ze had gebraakt. De douche bevond zich op de begane grond, patiënte lag in de keuken op de grond en was bij kennis maar erg misselijk…

 • Kennistoets: vragen

  1. Hoekstra et al. beschrijven de aandoening tinnitus. Welke bewering over tinnitus is correct? Tinnitus is een auditieve fantoomperceptie van betekenisvolle geluiden. Tinitus komt bij minder dan 5% van de volwassenen voor. …

 • 3200

  De krachtige ontwikkeling die de huisartsgeneeskunde de afgelopen 25 jaar heeft doorgemaakt, heeft als gevolg dat huisartsenpraktijken nogal ingewikkelde organisaties zijn geworden. Ik begon als tweemansbedrijfje met algauw één assistente. We hadden één standaardcontract met het regionale…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Visusklachten (tweede herziening)

  Belangrijkste wijzigingen Bij deze herziening van de NHG-Standaard Refractieafwijkingen (2001) is de titel gewijzigd naar Visusklachten omdat de scope van de standaard is verbreed. Naast refractieafwijkingen behandelt de standaard nu ook spoedeisende…